זמן חורף: הכירו את הר”מ החדש של פונביז’

עם תחילת זמן חורף הצטרף לצוות הישיבה הגאון הרב אהרן יוסף קרלנשטיין מרבני כולל פוניבז’ שמונה על ידי ראש הישיבה הגר”ש מרקוביץ שליט”א לכהן כר”מ שיעור א’ במקביל לגאון הרב אהרן דוד מלאכי שליט”א שמונה בחודש אלול לכהן כר”מ בישיבה לתלמידי שיעור א’.

לבני שיעור ב’ מוסרים שיעורים הגר”ח הבלין שליט”א והגר”מ קופמן שליט”א, ולבני שיעור ג’ מוסר את השיעור היומי הגר”י זלושינסקי שליט”א מראשי הישיבה

עוד חידוש מעניין נרשם בישיבה כשלאחר עשרות שנים הוחלף הפרוכת בארון קודש הזהב ובבימה המיתולוגית בישיבה  על ידי אחד מתורמי הישיבה.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.