חב”ד: תמיכה בולטת ברב אליהו ● הרב בלוי מרבני חב”ד: הצביעו לרבנים שפירא ואליהו

הבחירות לרבנות הראשית יתקיימו עוד יומיים, והחידה סביב הצבעתם של נציגי חב”ד בגוף הבוחר, הולכת ונפתרת.

בקרב רבני חב”ד בולטת המגמה להצביע לרב הספרדי לרב שמואל אליהו, ואילו לגבי הרב האשכנזי – עוד אין מגמה קבוצתית של ממש, אך מקריאה של הרב טוביה בלוי, מרבני חב”ד הבולטים בארץ, המפה נוטה לכיוונו של הרב שפירא.

הרב בלוי פרסם מכתב בו קרא לתמוך ברבנים שפירא ואליהו: “לקראת בחירת הרבנים הראשיים (אין לשכוח שכ”ק אדמו”ר זי”ע כינה את הרבנות הראשית כאן כרבנות מטעה”מ) אתכבד, בכל זאת, להסב תשומת לב חבריי וידידיי רבני חב”ד שבהשגחה פרטית נכללו בגוף הבוחר לדברים הבאים, כנקודות למחשבה:

“צמד הרבנים הגר”א הכהן שפירא והגר”מ אליהו זצ”ל”, כותב הרב בלוי, “היו יוצאי דופן ומיוחדים בתחומים הבאים: א. קשרי הידידות וההערכה ההדדית ושיתוף הפעולה ביניהם שהיו למופת. ב. יראתם הטהורה שקדמה לחכמתם. ג. גדלותם התורנית היתה ידועה מצד אישיותם עצמה בלי קשר למשרתם הרשמית ובלי הזדקקות לאמצעים רטוריים. ד. הם השמיעו דעתם, דעת תורה, בנושאים העומדים על הפרק, בשלוש השלמויות, בלי רתיעה ובלי חנופה. ה. יושרם האישי ונקיון כפיהם היו ללא כל רבב. ו. ועל הכל: הקשרים הלבביים ביניהם לבין כ”ק אדמו”ר זי”ע: הערצתם העצומה לרבי מחד והתייחסות החיבה הגלויה שהרבי רחש להם, מאידך.

כל זה מחייב, לכאורה, שבניהם שליט”א יהיו ממלאי מקומם ואין ספק שימשיכו את דרך אבותיהם הגדולים שירשו מהם. עוד יש לציין, על פי כלל מפורסם בקשר לנקיטת עמדה בנושא שיש לגביו התלבטות: א. שניהם הם המועמדים היחידים, כמדומני, ששום חילוני החבר בגוף הבוחר לא יצביע בעדם. ב. שניהם המועמדים היחידים, כמדומני, ששום “מתנגד” החבר בגוף הבוחר לא יצביע בעדם”.

בחב”ד, אם כן, הרוחות נושבות לכיוונם של הרבנים אליהו ושפירא.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.