חברי המועצה החרדים לרון קובי: “אסור לך לקיים ישיבה בלי התושבים”

אחרי החשיפה ב’אקטואליק’ על כך שראש העיר רון קובי החליט לסגור את ישיבת המועצה הערב וזו תתקיים ללא השתתפות התושבים – חברי המועצה החרדים שיגרו מכתב זועם

אין רגע דל בטבריה: אחרי הכעס של תושבי טבריה על כך שראש העיר רון קובי רוצה להשתמש במבנה ‘יד לבנים’ ששייך למשפחות השכולות על מנת להעביר משם שידורים חיים של כנסים פוליטיים, כעת, חבר המועצה מנשה בן אלישע, שלח מכתב חריף נוסף לראש העיר רון קובי ולחברי המעוצה בו הוא טוען שקובי עובר על החוק בכך שהוא סוגר את ישיבת המועצה לתושבים.

וכך הוא כותב: “הובא לידיעתי, כי הנך מתכוון לנהל את דיון מועצת העיר הקבוע להיום בנושא התקציב וכן עניינים שונים אחרים בדלתיים סגורות, אומנם הצעת מקום חליפי לצפייה בדיון, אך בכך מספיק בכדי למלא את הוראות החוק בעניין והדבר אף בניגוד לכללי הדמוקרטיה בעליל וכדלקמן:

  1. לשון החוק (פקודת העיריות):

פומביות הדיון וסייגיו

  1. (א) ישיבות מועצה יהיו פומביות; למעט ישיבה שראש העיריה הורה על קיומה,

כולה או מקצתה, בדלתיים סגורות לאחר שראה כי טעמים שבביטחון המדינה או טעמים שבצנעת הפרט מחייבים לעשות כן, בהתאם לחוות דעת של היועץ המשפטי לעיריה, שתונח לפני חברי המועצה.

  1. הנה כי כן סגירת דלתות חדר הישיבות בעיריה בפני הציבור הינה בגדר פגיעה בזכות דמוקרטית בסיסית של תושבי טבריה אשר מבקשים דבר בסיסי לצפות ולהאזין עין בעין ולא דרך מסך בישיבות שבהן קובעים נבחרי הציבור את עתיד העיר שהם גרים בה
  2. אם כן, החוק כאמור קובע במפורש שישיבות מועצת העיר יהיו פומביות. העירייה חייבת לאפשר לתושבים להיכנס לישיבות מועצה, החוק גם אפשר צפיה על מסך וזאת במידה שאין מקום בחדר שבו מתקיימת הישיבה וניתנה חוות דעת של היועמ”ש של העיריה, וחוות דעת כזו לא הוצגה בפניי כפי שקובע החוק וככל הידוע לי אין לך אישור שכזה ואין גם כל ביסוס משפטי/חוקי לאשר דבר שכזה במקרה דנן.
  3. מעבר לאמור בחוק מדובר בכללי צדק טבעיים ומקובלים שאין לסטות מהם אלא רק בטעמים של צנעת הפרט ובטחון המדינה.
  4. אוכל להסכים שחדר ישיבות העיריה יהיה פתוח למקומות ישיבה, ללא עמידה (על ראשיהם של חברי המועצה). זאת בנוסף לצלמים שיוכלו כמובן לעמוד בחדר הישיבות ולצלם ובנוסף למסכ/ים שתוכל להקרין בהם את ישיבת המועצה, החשובה.
  5. ניסיון לסגור את הדיון בפני הקהל הינו בגדר שערוריה ואני בטוח שגם אוהדך מרגישים כך ויסכימו לדבריי.
  6. אני מצטרף גם לדבריו של חבר המועצה בן חמו יוסי, בעניין קיום מפגש פוליטי טעון של אוהדיך ואחרים באולם הקשור לבית יד לבנים, המדובר במקום מקודש שאסור להפר את קדושתו שלוותו והקונצנזוס הקיים בעניין שיכול להביא לפגיעה חמורה גם בהורים השכולים, מעשה שכזה הינו חמור ביותר ואסור שיקרה, חזור בך מייד והוצא פרסום על ביטול המיקום בבית יד לבנים שנועד אך לנצור את יקירינו בליבינו לעד, ללא מחלוקות וללא פוליטיקה !
  7. אשר על כן אבקשך לאשר כי הישיבה תהיה פתוחה לקהל כמקובל וכחוק!”.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.