חברת דירוג האשראי הבינלאומית S&P אישררה את דירוג האשראי של מדינת ישראל ברמה של AA- עם תחזית יציבה

חברת דירוג האשראי הבינלאומית S&P פרסמה היום (ו’ 2/8/2019) כי אישררה את דירוג האשראי של מדינת ישראל והותירה אותו על כנו, ברמה של AA- עם תחזית יציבה. נציגי חברת הדירוג מדגישים בהודעתם את חוזקות הליבה של דירוג האשראי של ישראל, כגון: כלכלה מגוונת ומשגשגת, חשבונות חיצוניים חזקים ומסגרת מוניטרית גמישה. שתי המגבלות העיקריות של הדירוג נותרו נטל החוב הגבוה יחסית וכן סיכונים גיאו-פוליטיים.

נציגי החברה ציינו, כי למרות האתגרים הפיסקליים שנוצרו לאור סבב הבחירות השני ביניהם העברת תקציב המדינה לשנת 2020 רק לאחר ינואר, הם צופים כי מחויבות למשמעת פיסקלית תהיה בראש סדר העדיפויות של קובעי המדיניות. כמו כן, יעילות המערכת המוסדית והשלטונית בישראל תאזן את השלכות הבחירות הנוספות ותתרום להמשך מדיניות מאקרו כלכלית אחראית.

בחברת S&P מעריכים כי כלכלת ישראל תצמח בשיעור ממוצע של מעט מעל 3% עד 2022, שיעור גבוה ביחס למדינות ה-OECD. החברה צופה כי הצמיחה תיתמך בעיקרה על ידי צריכה פרטית על רקע שוק עבודה חזק, המשך פעילות השקעות של חברות וכן יצוא שירותים חזק. בדוח מצוין כי המשק לא התמודד עם מיתון ב-15 השנים האחרונות והתמ”ג במונחי דולר אמריקאי עלה ב-60% מאז 2010. יתר על כן, החשבון השוטף נמצא בעודף ושיעור האבטלה עומד על שפל היסטורי של 3.6%.

נציגי החברה מציינים את העלייה בגרעון הממשלה ביוני 2019 לרמה של 3.9% (גרעון מצטבר ל 12 חודשים) לעומת יעד שנתי של 2.9% ומסבירים כי הסיבה העיקרית הינה ירידה בהכנסות ממיסים. על כן, חברת הדירוג צופה גרעון של 3.6% בשנת 2019 ועלייה קלה ביחס חוב תוצר פעם שנייה ברציפות, לרמה של 61.6% (לעומת 61% בשנת 2018). למרות זאת מציינת החברה לחיוב את הירידה ביחס חוב תוצר בשנים האחרונות, את ההסכמה הרחבה בדבר חשיבות המשך הורדת נטל החוב המעוגנת בכללים הפיסקליים כגון כלל ההוצאה והנומרטור. החברה מעריכה כי אחד היעדים המרכזיים בו תעסוק הממשלה החדשה הינו משמעת פיסקלית הכוללת צעדים בצד ההכנסות (צמצום הטבות מס או העלאת מיסים מסוימים) וצמצום בצד ההוצאות גם כן.

החברה מעריכה כי למרות העלייה בצרכי המימון, לממשלת ישראל גישה מיטבית לשווקים הפיננסיים, הן בשוק האג”ח המקומי והן בשווקים הגלובליים, התומכת במדיניות הממשלה לגיוון כלי המימון ולהארכת משך החיים הממוצע של החוב הממשלתי (ATM) אל מעל 8 שנים. כמו כן, מציינת החברה לחיוב את ההנפקה שביצעה המדינה בחודש שעבר בשוק האירו לטווח של 50 שנה.

האנליסטים מציינים לחיוב את גמישות המדיניות המוניטרית ואת החזרה ליעד האינפלציה שאפשרה העלאת ריבית בנובמבר 2018 לאחר 7 שנים ללא שינוי. כמו כן, מציינת החברה שאחד האתגרים המרכזיים במדיניות המוניטרית נותר שוק הנדל”ן ומתייחסת לצעדים המאקרו יציבותיים שביצע בנק ישראל בשוק המשכנתאות בהקשר זה.

חברת S&P מציינת כי מאמצי ייצוב פיסקליים אשר יובילו להפחתה מהותית בנטל החוב הציבורי נטו כיחס מהתוצר והפחתת תשלומי הריבית או שיפור משמעותי לא צפוי בסביבה הגיאו-פוליטית עשויים להביא להעלאת דירוג. לחליפין, היחלשות של הביצועים התקציביים, צמיחת הכלכלה או ביצועי מאזן התשלומים, כמו גם עלייה משמעותית בסיכונים הביטחוניים עלולים לפגוע בדירוג האשראי של ישראל.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.