חברת דירוג האשראי מודי’ס מיהרה לפרסם התראה נוכח תוצאות הבחירות בישראל

תוצאות הבחירות, שהופכות את הקמת הממשלה למורכבת במיוחד, מעלות את הסיכון הפיסקאלי. קיימת אי-בהירות גבוהה באשר למועד בו תקום ממשלה, ובינתיים אין תקציב מאושר לשנה הבאה, ולא מבוצעות ההתאמות הפיסקליות שצפויות להפחית את הגירעון. חברת דירוג האשראי מודי’ס מיהרה לפרסם התראה שמצב זה מציב סיכון להתאמה הפיסקאלית: Inconclusive election” outcome poses a risk to timely fiscal consolidation”. סביר להניח שחברות הדירוג האחרות יצטרפו לאזהרה, אם יראו שהקמת הממשלה מתעכבת, או במידה ויתקיים סבב שלישי של בחירות. כל עוד לא מבוצע הקיצוץ, הגירעון התקציבי צפוי להמשיך לנוע סביב 4% מהתוצר, ואולי אף יותר אם תחול האטה קלה בצמיחה. אנו מעריכים כי די שהממשלה שתקום תבצע קיצוץ תקציבי ו/או העלאות מסים בסדר גודל של אחוז תוצר בכדי להוריד את הסיכון מצד חברות הדירוג. השווקים לא מייחסים חשיבות רבה לסיכון הפיסקאלי, ותשואות איגרת החוב לטווח של תשע שנים ירדה בפתיחת השבוע לרמה של כאחוז.

אינדיקאטורים מעורבים לפעילות הכלכלית. מדד מנהלי הרכש למגזר התעשייה ירד לרמה נמוכה של 44.3 נקודות בחודש אוגוסט, נתון שמצטרף למגמת הירידה ביבוא חומרי גלם וביבוא מוצרי השקעה. מדד הייצור התעשייתי דווקא עלה בחודש יולי, אם כי העלייה נבעה מעלייה בייצור בענפי הטכנולוגיה העילית. התחלות הבנייה עלו במחצית הראשונה של השנה, וגם שוק העבודה מוסיף להיות חיובי – שיעור האבטלה עלה מעט באוגוסט לרמה של 3.8%, אך זאת בשל עלייה בשיעור ההשתתפות. הצריכה הפרטית ממשיכה להתרחב. מדד הפדיון בענפי הכלכלה עלה בחודשים מאי-יולי ב-4.1% בשיעור שנתי, בהמשך לעליה של 3.9% בשלושת החודשים הקודמים. אנו מעריכים כי המשק ממשיך לצמוח קרוב לפוטנציאל שלו, כ- 3%. יתכן שבדומה לכלכלות מפותחות אחרות קיימת פגיעה מסוימת בסקטור התעשייה, אך מנגד הצריכה הפרטית ממשיכה להתרחב וכן גם ההשקעות בבנייה.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.