חברת הדירוג Moody’s העלתה את תחזית דירוג האשראי של ישראל ל”חיובית”

משמעות העלאת התחזית היא שדירוג האשראי של ישראל עשוי לעלות בטווח של עד כשנתיים. יצוין כי ביולי 2018 עלתה תחזית הדירוג של ישראל ל”חיובית”, אך באפריל 2020 עודכנה ל”יציבה” בעקבות משבר הקורונה.

חברת דירוג האשראי Moody’s אישרהאת דירוג האשראי של ישראל ברמה של A1 ועדכנה את תחזית הדירוג ל”חיובית” בעקבות הביצועים הפיסקליים החזקים ואיתנות הכלכלה הישראלית.

החשב הכללי, יהלי רוטנברג: “הודעתה של חברת מודי’ס על העלאת תחזית הדירוג ל”חיובית” מהווה הבעת אמון בכלכלה הישראלית ובמדיניות ניהול החוב. הודעה זו באה על רקע הנתונים המצוינים שפורסמו בחודש שעבר על המשך מגמת הירידה ביחס חוב-תוצר והקטנת הגירעון. נתונים אלו מעידים על ההתאוששות המהירה של המשק ממשבר הקורונה ועל הניהול האחראי של המדיניות הפיסקלית תוך ראייה ארוכת טווח. חברת הדירוג מציינת בהודעתה לחיוב את החזרה המהירה של ישראל לתוואי יורד ביחס החוב לתוצר ואת החשיבות של המשך מגמה זו. אנו מקווים ופועלים כי בעתיד העלאת התחזית ל’חיובית” תתורגם להעלאת דירוג האשראי ובכך מודי’ס תצטרף ל S&P שהעלתה באוגוסט 2018 את דירוג האשראי של ישראל לרמה של AA-“.

משמעות העלאת התחזית היא שדירוג האשראי של ישראל עשוי לעלות בטווח של עד כשנתיים. יצוין כי ביולי 2018 עלתה תחזית הדירוג של ישראל ל”חיובית”, אך באפריל 2020 עודכנה ל”יציבה” בעקבות משבר הקורונה.

החברה מציינת כי הגורמים להעלאת תחזית הדירוג הינם בין היתר קידום רפורמות מבניות על-ידי הממשלה הנוכחית, שנועדו לטפל באתגרים ארוכי הטווח של הכלכלה הישראלית, וכן ההתאוששות המהירה של המשק והביצועים הפיסקליים המיטביים, המשתקפים בהורדת יחס החוב-תוצר והקטנת הגירעון הממשלתי באופן משמעותי מעבר לתחזיות הראשוניות.

חברת הדירוג מציינת כי קידום רפורמות מבניות כגון הפחתת נטל הרגולציה, העלאת גיל הפרישה לנשים, שילוב אוכלוסיות בשוק העבודה ופיתוח תשתיות, יסייעו להתמודד עם האתגרים המרכזיים של הכלכלה, ביניהם צמיחה מתונה של הפריון ושיעור השתתפות נמוך בכוח העבודה בקרב חלקים מהאוכלוסייה. כמו כן, מצוינת לחיוב הרפורמה באיגרות החוב המיועדות שצפויה להביא לחיסכון בעלויות המימון של הממשלה.

בהודעת החברה נכתב כי ביצועי הכלכלה הישראלית היכו את התחזיות בזכות הכנסות גבוהות ממסים. הדבר משתקף בהקטנת הגירעון הממשלתי בשיעור של 7% תוצר תוך שנה אחת – מהביצועים החזקים מבין מדינות העולם. החברה צופה כי הגירעון יעמוד בסוף 2022 על 3.4%, שיעור נמוך מהיעד המקורי של 3.9%. מצוין כי יחס החוב-תוצר החל לרדת בשנה שעברה והחברה צופה כי יגיע לשיעור של 64% עד 2024. נציגי החברה מציינים, כי על אף שהסביבה הפוליטית מקוטבת, ישנה הסכמה רחבה בנוגע למדיניות הכלכלית והפיסקלית.

בהודעת החברה נכתב כי אישור דירוג האשראי, ברמה של A1, משקף איזון בין כלכלה יציבה עם נתוני צמיחה טובים לנטל חוב ציבורי גבוה. עוד מציינים נציגי החברה את המדיניות הפרו-אקטיבית של הממשלה ואת נתוני הצמיחה במהלך מגפת הקורונה, שהיו טובים ממרבית מדינות ה-OECD, עם שיעור צמיחה שלילי בשנת 2020 שעמד על 2.2%- בלבד ושיעור צמיחה גבוה בשיעור של 8.2% בשנת 2021.

החברה מציינת לחיוב את חוסנו של המשק הישראלי ויכולתו להתאושש במהירות מזעזועים מקומיים וחיצוניים וכן את התגובה המהירה של הממשלה בהתמודדות עם משבר הקורונה. בנוסף, צוין כי החשיפה של ישראל לסכסוך הנוכחי בין רוסיה לאוקראינה מוגבלת ובעלת השפעה מועטה על הכלכלה, בין היתר הודות לייצור הגז המקומי וכן לאור סחר חוץ מצומצם עם רוסיה.

בהודעה נכתב כי המתחים הגיאופוליטיים עדיין קיימים ואלו מהווים מגבלה על דירוג האשראי, זאת למרות היחסים הידידותיים שנוצרו עם מדינות ערב כתוצאה מחתימה על הסכמי אברהם. עוד נכתב בהודעה כי בתקופה האחרונה קיימת יציבות פוליטית יחסית, זאת לאחר תקופה ארוכה של אי ודאות גבוהה אשר התחילה להשפיע באופן שלילי על אפקטיביות המדיניות הפיסקלית. יחד עם זאת, לאור איבוד הרוב של הקואליציה בכנסת, נותר לראות אם הממשלה הנוכחית תוכל להוציא לפועל את הרפורמות המבניות שתוכננו תוך ניהול מדיניות פיסקלית אחראית, גם לאור העובדה שההכנסות הגבוהות ממסים ככל הנראה יתבררו כזמניות.

החברה מציינת כי העלאת הדירוג עשויה להתרחש במצב שבו ההתכנסות הפיסקלית והפחתת החוב יימשכו, לצד צמיחה חזקה והטמעת הרפורמות המבניות שתסייענה בהגברת הפריון לאורך זמן.

לחילופין, מודי’ס עלולה להשיב את תחזית הדירוג ל”יציבה” ואף להוריד את דירוג האשראי אם ההתכנסות הפיסקלית והפחתת החוב לא תתממשנה ויחס החוב-תוצר יגדל בצורה משמעותית.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.