חברת הדירוג S&P אשררה את דירוג האשראי של מדינת ישראל ברמה של AA

חברת דירוג האשראי הבינלאומית S&P פרסמה כי אשררה את דירוג האשראי של מדינת ישראל על החוב במטבע חוץ ברמה של AA- והותירה את תחזית הדירוג על ‘יציבה’. מדובר באשרור דירוג ראשון מאז העלאת הדירוג של המדינה בחודש אוגוסט האחרון.
בהודעה לעיתונות שפרסמה היום החברה, צוין שאשרור הדירוג מגיע על רקע ציפיית האנליסטים כי צמיחת הכלכלה תישאר איתנה על אף האטה בצמיחה הגלובלית, וכי יחס חוב-תוצר יוותר מתחת ל-60% למרות התרחבות הגירעון התקציבי הצפוי ב-2019.

נציגי חברת הדירוג מדגישים בהודעתם את חוזקות הליבה של דירוג האשראי של ישראל, כגון: כלכלה מגוונת, מודרנית ומשגשגת, חשבונות חיצוניים חזקים, משמעת פיסקלית ומסגרת מוניטרית גמישה. לטענת האנליסטים, שתי המגבלות העיקריות של הדירוג נותרו נטל חוב מתון אשר הינו במגמת צמצום בטווח הארוך וכן סיכונים גיאו-פוליטיים.

בחברת S&P מעריכים כי כלכלת ישראל תצמח בשיעור ממוצע של מעט מעל 3% עד שנת 2022, כאשר הצמיחה תנבע מצריכה פרטית, השקעות של תאגידים וכן ביצועים חזקים בתחום יצוא השירותים הנתמך על ידי גמישות מוניטרית. באופן ספציפי, התוצר במונחי דולר גדל ביותר מ-55% בהשוואה לשנת 2010 ושיעור האבטלה נמצא בשפל היסטורי. בהודעה נכתב כי ביצועי יצוא חזקים ופיתוח מתמשך של מאגרי הגז הטבעי בחופי ישראל תורמים למעמדה החיצוני של מדינת ישראל.

נציגי החברה מציינים כי למרות הקושי בחיזוי הרכב הממשלה הבאה, פילוג פוליטי לא פגע בעבר במחויבותה של ישראל למדיניות מאקרו-כלכלית זהירה. החברה רואה את מבנה מוסדות המדינה והממשל בישראל כיעיל. עם זאת, בהודעה נכתב כי קיטוב פוליטי עלול להגביל את יכולת הממשלה לטפל בסוגיות מבניות ארוכות טווח של המשק והחברה, כגון עודף בירוקרטיה, פערי תשתיות, השתתפות של אוכלוסיות חלשות בשוק העבודה וסוגיות הקשורות לשוק הדיור.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.