חברת החשמל חתמה על מזכר הבנות לשיתוף פעולה בתחום הסייבר עם רשות החשמל של מדינת ניו יורק

חברת החשמל חתמה על מזכר הבנות לשיתוף פעולה בתחום הסייבר עם רשות החשמל של מדינת ניו יורק (NYPA). הסכם ההבנות כולל שיתוף פעולה במחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית באבטחת סייבר ובשילובה עם הגנה פיזית והגנת אינטרנט של הדברים (IoT), ניהול משולב של אבטחת סייבר ומידע קריטי להגנת רשת החשמל במדינת ניו יורק, במדינת ישראל וברחבי העולם.

שיתוף הפעולה נולד לאור יוזמות שיתוף הפעולה הקיימות בין מדינת ישראל למדינת ניו יורק, ובהתחשב בניסיון וביכולות שפותחו על ידי חברת החשמל לישראל, בתחום ההגנה על תשתיות קריטיות לרבות ייצור, תמסורת והפצת חשמל, ורשתות סיבים.

במסגרת שיתוף הפעולה חברת החשמל ורשות החשמל של מדינת ניו יורק ימנפו את הידע, השירותים והיכולות שפותחו על ידי כל צד במסגרת שיתוף פעולה מיטיב הדדית מחוץ לארץ. כמו כן, יסייעו ליישם צורות שיתוף פעולה חדשניות כגון הקמת מיזמים משותפים, יוזמות משותפות, קבלני משנה, חוזי שירות, חוזי ניהול, מחקר משותף והחלפת טכנולוגיות שלעיל ושל אבטחת סייבר בין הגופים הרלוונטיים.

רשות החשמל של מדינת ני יורק (“NYPA”) היא יצרנית החשמל הציבורית הגדולה במדינה, באמצעות הפעלת 16 מתקני הייצור שלה ויותר מ-1,400 מייל של קווי תמסורת. רשות החשמל של מדינת ניו יורק מייצרת יותר מ-70% מהחשמל שלה באמצעות אנרגיית מים נקייה ניתנת לחידוש.

לחברת החשמל שיתופי פעולה בתחום הסייבר עם ממשלת הודו, חברת החשמל הפולנית וממשלת אוסטרליה.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.