חברת החשמל סיימה את המחצית הראשונה של שנת 2019 ברווח של 184 מיליוני ש”ח

דירקטוריון חברת החשמל אישר את הדוחות הכספיים של החברה לתקופה שנסתיימה ביום 30 ביוני 2019. מהדוח עולה, כי חברת החשמל סיימה את המחצית הראשונה של 2019 ברווח של 184 מיליוני ש”ח, לעומת הפסד של 180 מיליוני ש”ח בתקופה המקבילה אשתקד.

אלוף במיל. יפתח רון-טל, יו”ר חברת החשמל: “בתום שנה ליציאה לדרך של הרפורמה, הנהלת חברת החשמל מציגה דוחות המשקפים את מגמת ההתייעלות וההקפדה על ניהול מחושב, אחראי ושמרני בסביבה משתנה ונטולת יציבות. הרפורמה בחברת החשמל הייתה הכרחית למשק ולחברה והיא מבטיחה ומקיימת אופק יציב למשק האנרגיה ולחברת החשמל, ובהמשך תתרום תרומה מכרעת הן לצמיחה והן להורדת יוקר המחייה בישראל”.

עופר בלוך, מנכ”ל חברת החשמל: “על רקע האתגרים העצומים שביישום השינוי המבני, לצד מכירת התחנה הראשונה והשקעות חסרות תקדים ברשת ההולכה, חברת החשמל עומדת בכל היעדים ולוחות הזמנים ליישום הרפורמה, מבלי שאף לקוח יחווה פגיעה באיכות המוצר והשירות וזה ההישג המשמעותי”.

בששת החודשים שנסתיימו ביום 31 במרץ 2019, חל גידול של 6% במכירות החשמל של החברה לעומת התקופה המקבילה אשתקד הנובע מגידול בביקוש לחשמל ומעליה במחיר החשמל.

כתוצאה מגידול הביקוש לחשמל, גדלה צריכת הדלקים בין התקופות בסך של כ-347 מיליוני ש”ח (כ – 9%) וזאת כתוצאה מעליה בכמויות צריכה בסולר ובפחם ובמקביל עליה בעלויות צריכת הגז .

במחצית הראשונה של שנת 2019 המשיכה לבוא לידי ביטוי השפעת פרישת העובדים במסגרת השינוי המבני. החלטת הממשלה בדבר השינויים המבניים במשק החשמל ובחברה ,גרמו לרישום הוצאה בסך של כ-483 מיליוני ₪ (372 מיליוני ₪ לאחר השפעת המס). רישום ההוצאה לא השפיע על הרווח הנקי בשל רישום מקביל של נכס פיקוח בגין הוצאות אלו.

במהלך המחצית הראשונה של שנת 2019 המשיכה החברה להגדיל את השקעותיה במקטעי הרשת . וסך ההשקעה בתקופה זו הגיעה לכ-1.3 מיליארדי ₪, גידול של כ-0.3 מיליארדי ₪ מהתקופה המקבילה אשתקד.

השקעות אלו במקטעי הרשת צפויות לגדול בשנים הבאות.

ההון של החברה ליום 30 ביוני 2019, הסתכם לסך של כ 24.7 מיליארד ₪. וליום 31 בדצמבר 2018 הסתכם לסך 24.8 מיליארד ₪ .

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.