חוק חינוך חינם לילדים חולים אושר בקריאה שלישית

חוק חינוך חינם לילדים חולים אושר בקריאה שלישית פה אחד במליאת הכנסת ונכנס לספר החוקים, הצעת החוק קובעת כי החל משנת הלימודים הבאה תממן המדינה חינוך בחינם לילדים חולים בגלאי 3-4

כעת במליאת הכנסת אושרה בקריאה שנייה ושלישית הצעת חוק חינוך חינם לילדים חולים של ח”כ פרופ יוסי יונה (המחנה הציוני).

הצעת החוק קובעת כי החל משנת הלימודים הבאה תממן המדינה חינוך בחינם לילדים חולים בגלאי 3-4, ולא רק מגיל 5 כפי שהיה עד כה, שנעדרו בשל מחלה ממוסד חינוכי במשך 21 יום או יותר.

עלותה המוערכת של הצעת החוק היא כ-6 מיליון ש”ח בשנה כאשר מחצית מהסכום ימומן מתקציב משרד האוצר ומחצית מתקציב משרד החינוך.

החוק צפוי לעזור למאות הורים לילדים חולים שעד עתה נאלצו להתמודד עם הנטל הכלכלי הכבד שבמימון חינוך לילדיהם.

יוזם הצעת החוק ח”כ פרופ’ יוסי יונה מסר: “העברתי מאז בחירתי לכנסת מספר חוקים, אך בחוק זה  אני גאה במיוחד. תהליך העברת החוק הזה, שישנה את חייהן של מאות משפחות בישראל, ארך שנה. חינוך איכותי לילדים לא יכול להיות פריבילגיה בלעדית של בעלי ממון. החוק מכיר באחריותה של המדינה לממן שירותי חינוך כבר בגיל הרך ובמיוחד  במקרה של ילדים שמרותקים לביתם בשל מחלתם.”

הצעת החוק נכתבה ולוותה על ידי עו”ד הרן רייכמן מנהל הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך בפקולטה למשפטים אוניברסיטת חיפה, אשר מסר כי “תיקון החוק יתן מענה חינוכי למאות ילדים ויבהיר כי המדינה מחוייבת לדאוג למימוש לזכותם לחינוך של כלל ילדי ישראל, לרבות אלו שגורלם לא שפר עליהם ונאלצו להתמודד עם מחלות קשות”

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.