חיסוני הקורונה: זאת ההוראה של האדמו”ר הרב פינטו

ראש אבות בתי הדין במרוקו, האדמו”ר רבי יאשיהו פינטו, הרחיב באגרת ששלח לתלמידיו על נושא החיסונים והורה לתלמידיו לשאול את הרופאים ולעשות כמצוותם | האדמו”ר הוסיף לבני קהילתו והורה להם לא לעסוק בפולמוס סביב החיסונים: “עצת היצר הרע לעשות מחלוקת, ביטול תורה ובלבול הדעת”

הפולמוס סביב חיסוני נגיף הקורונה – חוצה יבשות וימים ורבים מבקשים לדעת מהי דעת תורה בסוגיה. האדמו”ר רבי יאשיהו פינטו, ראש אבות בתי הדין במרוקו, התייחס לנושא ושירטט אגרת מפורטת לתלמידיו, שבה הוא מבהיר את עמדו בעניין החיסונים.

בראשית דבריו, כתב הרב פינטו כך: “הנה רבים מבני הקהילה הקדושה שואלים ודורשים בעניין החיסונים, שדבר זה נהיה אחד הדברים המדוברים בעולם. חשבנו הרבה אם להעלות את זה על הכתב, משום שכל הדברים שכותבים פה נכתבים ונחתמים לדורות הבאים, ונכתבים בספרי חיים למענך אלוקים חיים”.

האדמו”ר הרב פינטו ממשיך בדבריו וכותב כי “ויודעים אנו שכל הדיבור שהיום מדברים על החיסונים, בעוד כמה חודשים יהיה דבר שלא ידובר ואין בו ממש. כי היצר הרע נכנס בכל הסיפור של החיסונים, וזה נהיה כדת – כן או לא לעשות. אנחנו רואים את הַדֵבְקוּת של אנשים להילחם ב’כן’ וב’לא’, ואומרים לנפשנו, אם כך היו נלחמים על השבת, על המצות, היו מקרבים את הגאולה”.

על עצם השאלה, כותב הרב פינטו כי “אנחנו לא רופאים ולא מבינים ברפואה, וחושבים אנו – שאם אדם חולה ומגיע לשאלה, האם לאכול ביום כיפור או לא, הוא הולך לרב והרב שולח אותו לרופא. ואם הרופא אומר כן, הרב מתיר לו לאכול ביום כיפור, ואז האדם חייב לאכול ובשמחה”.

“גם פה”, מבהיר האדמו”ר, “כל אדם ישאל את הרופא שלו שמכיר אותו שאיתו ח”ו יתייעץ אם לאכול ביום כפור או לא, ואם על יום כיפור אתה סומך עליו לאכול, אז בודאי לעשות חיסון – תסמוך על הרופא ועל המורה הוראה שיתיר לך לאכול בכיפור”.

הרב פינטו התייחס לעיסוק האובססיבי סביב סוגיית החיסונים וכתב כי זה גורם לביטול תורה גדול: “אנחנו חושבים שכל העיסוק בזה – הוא עצת היצר הרע לעשות מחלוקת וביטול תורה ובלבול הדעת”.

הרב הורה: “צריך פחות לדבר על זה וכל אדם ישאל את רבו. לכן נאמר ‘עשה לך רב’, וישאל את הרופא שלו אם זה טוב לו או לא, ופחות לדבר על זה”.

כמו”כ הורה הרב פינטו לבני קהילת ‘שובה ישראל’, שלא לעסוק בנושא החיסונים: “ומבקשים אנו מבני קהילתנו שלא להתערב בכל העניין הזה. כל אחד יעשה מה שרבו ומה שהרופא שלו אומר ויטב לו”. עוד הוסיף ראש אבות בתי הדין במרוקו כי “זה דבר רגיש ומסוכן ח”ו – אם אתה מונע מאדם על ידי דברך לעשות חיסון. ואם אחר כך ידבק וימות – אתה שותף בזה”.

בנוסף, סיפר הרב פינטו, שלמרות שהוא הבריא מנגיף הקורונה, הוא מקפיד לחבוש מסיכה כשהוא יוצא ממעונו לפגוש אנשים, וכשהוא נאלץ לדבר בפני אנשים ולהוריד את המסיכה הוא בודק קודם את עצמו שוב, כדי חלילה לא ידביק אחרים, לדבריו, “ח”ו אדם יכול לשפוך דמים. ואף שעברנו את זה – נזהרים מאוד מלפני ‘עוור לו תיתן מכשול’. כל העניין הרגיש והמסוכן הזה – הוא דיני נפשות”.

לסיום כתב הרב פינטו: “וכל אחד ייקח עצה מרבו ומרופאו ו’לקוצרים אמר ברוך’ – לא להיכנס למקום רגיש כזה שחיים ומות ביד הלשון, וידנו לא שפכו את הדם הזה, והכל ברור שריר וקיים בקהילה הקדושה ‘שובה ישראל’, שלא לדבר מזה וכל אחד יעשה מה שמקבל עצה מרבו והרופא שלו, וכל העיסוק בזה גורם לבלבול הדעת”, הוסיף.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.