חכם שלום במכתב מרגש: “לפתוח את זמן אלול”

נשיא המועצת מרן ראש הישיבה הגר״ש כהן בקריאה והוראה לראשי הישיבות ״לפתוח את היכלי הישיבות לזמן ׳אלול׳ לפי המתווה שסידרו המומחים״, וחובתם לדאוג ״שכל התלמידים יחזרו לישיבה״ • מרן פונה בזעקה אל ההורים החוששים לשלוח את בניהם ומורה: ״חובה גמורה לשלוח את הבנים לישיבות. ואין שום תירוץ וטענה להשתמט מחובתם זו״ • קריאת קודש

ימים ספורים קודם פתיחת ׳זמן אלול׳ בהיכלי הישיבות, ולאחר חודשים ארוכים בהם סדרי הלימוד ברוב הישיבות שובשו ושונו בעקבות התפשטות נגיף הקורונה, דבר שגרם לרפיון גדול אצל בני הישיבות ואף הגיע להידרדרות רוחנית חמורה, יוצא גדול הדור מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן בקריאה וזעקה לראשי הישיבות ולהורי התלמידים ״לפתוח את היכלי הישיבות ב-א׳ אלול לפי המתווה שסידרו המומחים״, ועל ההורים חלה ״חובה גמורה לשלוח את הבנים לישיבות, ואין שום תירוץ וטענה להשתמט מחובתם זו. ותורה מגנא ומצלא״.

במכתבו מציין נשיא מועצת חכמי התורה מרן הגר״ש כהן את ימי חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, שבהם אנו מכינים את עצמנו לקראת יום הדין וזועק: ״ואיך אעלה אל אבי והנער איננו איתי – אלו בני הישיבות המסולאים בפז אשר הם ערבים עלינו״.

לשון המכתב:

*קריאת קודש *

לאחי ורעי כל בית ישראל הע״י

*מצויים אנו כעת בשעה קשה, הקב״ה שלח נגיף ששיבש את כל סדרי העולם, ובעת זו אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמים, ועלינו להתחזק בתורה ובתפילה, ובזכות זה נזכה לישועה קרובה ויאמר למשחית הרף, אמן כי״ר. *

*ועל של עתה באתי, מתקרבים אנו לחודש אלול – חודש הרחמים והסליחות, שאנו מתכוננים בו לקראת יום הדין, ואיך אעלה אל אבי והנער איננו איתי, בני הישיבות המסולאים בפז אשר הם ערבים עלינו. *

*ושמעתי בצער רב שישנם הורים שחוששים על בניהם ואינם שולחים אותם לישיבה, ולזאת אני פונה לכל ההורים שחובה גמורה לשלוח את הבנים לישיבות, ואין שום תירוץ וטענה להשתמט מחובתם זו. *

*וכן אני פונה לכל ראשי הישיבות שיפתחו את הישיבות לפי המתווה שסידרו המומחים, ותורה מגנא ומצלא. וחובה על הרבנים לדאוג שכל תלמידיהם יחזרו לישיבה. *

ובזכות זה מברך אני אתכם שתזכו לשנה טובה ומבורכת בכל מכל כל, בריאות איתנה ופרנסה טובה אמן כי״ר.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.