ח”כ ארבל ליועמ”ש: “הפרקליטות מתעלמת מהאוכלוסייה החרדית”

במכתב ליועץ המשפטי לממשלה, קבל סגן יו”ר הכנסת, משה ארבל, על התעלמותה של הפרקליטות מהחובה הקבועה בחוק לתת ייצוג הולם לאוכלוסייה החרדית: “מבחינתה, האוכלוסייה החרדית שקופה לחלוטין”

 

סגן יו”ר הכנסת, משה ארבל (ש”ס), פנה במכתב ליועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, בו התריע על התעלמותה של פרקליטות המדינה מהחובה הקבועה בחוק לתת ייצוג הולם לאוכלוסייה החרדית.

במכתבו ציין ארבל לדוח שפרסמה פרקליטות המדינה לאחרונה, בו סיכמה את פעילותה בשנת 2019: “בסיכום מפורטים נתונים ביחס לעבודת הפרקליטות על חטיבותיה השונות וביחס לכוח האדם בפרקליטות. בין היתר, הוצגו בסיכום תחת הכותרת ‘העדפה מתקנת’ נתונים בעניין מספר העובדים בפרקליטות שהם בני החברה הערבית, הדרוזית והצ’רקסית וכן עובדים יוצאי אתיופיה”.

לדברי ארבל, “חוק שירות המדינה קובע בסעיף 15א חובת ייצוג הולם בקרב העובדים בשירות המדינה, בכלל הדרגות והמקצועות, בכל משרדי הממשלה ויחידות הסמך, של בני האוכלוסייה הערבית, יוצאי אתיופיה וכן בני האוכלוסייה החרדית. בשנת 2016 תוקן סעיף 15א כך שיכלול גם את בני האוכלוסייה החרדית בין הקבוצות להן יינתן ייצוג הולם בשירות המדינה. זאת, הן מתוך הכרה בשיעורם הנמוך של חרדים בשירות המדינה והפער שנוצר כתוצאה מכך בין המדינה ושירות המדינה לאוכלוסייה החרדית, והן מתוך הכרה בתועלת שיביא גיוון שורות עובדי המדינה לפעולתו של שירות המדינה ולאמון הציבורי בו”.

ארבל הוסיף, כי הופתע מאוד לגלות כי על פי הסיכום “לא רק שלא מצוין כי חל גידול במספר העובדים החרדיים בפרקליטות, או כי נעשו ניסיונות לגוון את כוח האדם בפרקליטות, אלא ישנה התעלמות מוחלטת מבני האוכלוסייה החרדית ומהחובה החוקית לפעול כדי ליתן לה ייצוג הולם”.

“נדמה כי מבחינת פרקליטות המדינה האוכלוסייה החרדית שקופה לחלוטין ואין צורך אפילו להתייחס לקיומה בסיכומים רשמיים של הפרקליטות”, תקף ארבל. “עוד יוער, כי עיון בסיכום מעלה כי הפרקליטות נהגה ביחס דומה והתעלמה גם מאוכלוסיות נוספות שזכאיות לייצוג הולם לפי החוק, בהן אנשים עם מוגבלויות”.

“לא ייתכן שדווקא פרקליטות המדינה, חלק אינטגרלי ממשרד המשפטים המופקד על ייצוג המדינה בבתי המשפט, תתעלם מלשון ומרוח החוק ומהחובה החוקית המוטלת עליה. התנהלות מעין זו פוגמת ביחסים בין הציבור החרדי ומיעוטים נוספים שלא זכו להתייחסות בסיכום לפרקליטות המדינה, ופוגעת באמון הציבור בגוף שהוא הכרחי לפעולתו התקינה. אבקשך לפעול לבירור העניין ולבחינת עמידת הפרקליטות בהוראות החוק בהקדם”. ציין בכאב ארבל.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.