“חמירא סכנתא מאיסורא”: גדולי ישראל במכתב על הגל השני

מרן הגר”ח קניבסקי ומרן ראש הישיבה הגרי”ג אדלשטיין, כתבו מכתב חיזוק לבחורי הישיבות בארץ הקודש

לאור התפשטות המגיפה: מרן הגר”ח קניבסקי ומרן ראש הישיבה הגרי”ג אדלשטיין, כתבו מכתב חיזוק לבחורי הישיבות בארץ הקודש,“לרבנן ותלמידיהון וכל יושבי הארץ” , הם פותחים את מכתבם.

“כאשר מן שמיא הוחמר נגע הקורונה בעוונותינו הרבים, ובוודאי צריכים להתעורר מזה ולהתחזק כל אחד במה שליבו יודע מרת נפשו, ובפרט לשמור על קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשיות”.

הגר”ח והגרי”ג מציינים במכתבם כי יש להקפיד על הנחיות משרד הבריאות: “גם יש לזכור כי בעת הזאת, המצוה המוטלת עלינו היא שמירת הבריאות, חמירא סכנתא מאיסורא, וחלילה להתרפות בזה”.


כן הוסיפו:“והזכות הגדולה היא מה שהיכלי הישיבות ומוסדות החינוך שוקדים על תלמודם כפי מה שאפשר, ובלי חשש סכנה אי”ה, ובודאי תורה מגנא ומצלא, וראוי לשמור ולהתחזק בזה לזכות ולשמירת עם ישראל”.

לסיום כותבים במכתבם: “ומן הראוי כי לעת הזאת ישתדלו לומר פרקי תהילים אחר התפילות, להעתיר ולחלות לרבר”ע שיסיר מעמנו את הרעה הזאת. ובזכות התורה והחיזוק נזכה לסייעתא דשמיא לרפואה ובריאות לכל עם ישראל בכל אתר ואתר”.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.