חשש לקורונה ביישוב החרדי

המועצה המקומית קרית יערים (טלזסטון) פרסמה הודע בה נכתב כי בשבת האחרונה התפלל בבית הכנסת ‘חסידים’ ביישוב אזרח שחלה בוירוס הקורונה

חשש לקרוונה בטלז סטון: המועצה המקומית קרית יערים (טלזסטון) פרסמה הודע בה נכתב כי בשבת האחרונה התפלל בבית הכנסת ‘חסידים’ ביישוב אזרח שחלה בוירוס הקורונה. בהודעה נקראים מתפללי בית הכנסת להכנס לבידוד ביתי על פי הוראות משרד הבריאות.

בהודעה שפורסמה נכתב עוד: “על פי הוראת משרד הבריאות: מאחר ובשבת האחרונה, פרשת תצווה-זכור שהה בבית הכנסת ‘החסידים’ בתפילת שבת בבוקר אורח שאובחן כחולה קורונה, תושבים שהתפללו בבית הכנסת ‘חסידים’ בשבת בבוקר נדרשים על פי הוראות משרד הבריאות להכנס לבידוד למשך 14 יום”.

אמש פורסם כי החולה ה-28 הוא גבר בן 60 מירושלים. בין המקומות בהם שהה: אופטיקה יונה קורן בע”מ רחוב מלכי ישראל.

1 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

 1. לאור המצב הקשה בא"י וחו"ל אצל אחינו בני ישראל, כולנו בכל אתר ואתר

  .
  לאור המצב הקשה בא”י וחו”ל אצל אחינו בני ישראל, כולנו בכל אתר ואתר חייבים לעורר רחמי שמים נגד המחלה; הנה ימים קשים עוברים עלינו וכעת יוצאים הרבנים החשובים במכתב בקשה לכל הציבור על החובה להתפלל לבורא עולם לעצור את מחלת הקורונה המתפשטת בארץ ובעולם, ולציית לרופאים בנושא הבידוד. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם! חמירא סכנתא מאיסורא! לזכות נא להתנהל ביתר צניעות. פחות בלויים. פחות נסיעות. פחות מסעות קניות. פחות אירועים מנקרי עיניים. וכו’

  הרבנים החשובים קוראים לאלו החוששים פן נדבקו להישמע לכללים של הרופאים: “החוששים על פי סימנים ועל פי דעת הרופאים פן אולי נדבקו ח”ו, או הבאים ממקומות המועדים, מחויבים על פי הלכה ברורה ודעת תורה לציית להוראות הרופאים כי -חמירא סכנתא- ולא יהיו ח”ו בגרמא בניזקין לאחרים” חמירא סכנתא מאיסורא.

  כמו כן קוראים הרבנים החשובים, לומר את פרקי התהילים, כ”ק קכ”א, ק”ל מידי יום בתפילת מנחה, וגם להקפיד על אמירת ‘פטום הקטורת’ מידי יום ביומו בשחרית ובמנחה עם כוונה, שידוע לבטל מחלות ומגיפות ח”ו, ובפרט לזעוק ולהתפלל ביום תענית אסתר המסוגל לבטל כל גזירות רעות וקשות. ואולי יחוס עם עני ואביון אולי ירחם.

  לאור המצב בו מכה מהלכת רח”ל וסכנה נשקפת לבריאותם ולחייהם של רבים מהתדבקות במחלה אשר החלה בארץ מרחקים ומתפשטת והולכת ד”י, וכל יום שומעים על ריבוי חולים הנדבקים במחלה הנ”ל, היכולה להביא לידי סכנה של ממש רח”ל, ויש מאחינו בית ישראל בכל מקומות מושבותיהם הזקוקים לרפואה ומחדרים אימה ופחד, וזאת בנוסף על פרנסתם של רבים מבני ישראל הנמצא בסכנת קריסה חלילה וחס.

  ובמצב הזה חייבים בכל כוחינו להתחזק בלימוד התורה הקדושה, דהנה מצינו בדברי חז”ל שעמידת ישראל במלחמה בזכות התורה היא, כדאיתא בחז”ל “עומדות היו רגלינו במלחמה בזכות שערי ירושלים שעוסקים בתורה”.

  וכן אמרו בתנא דבי אליהו רבא פ”י “אשרי מי שמתחדש ד”ת על פיו וכל מי שמתחדש דברי תורה על פיו דומה כמי שמשמיעין אותו מן השמים ואומר לו כך אמר הקב”ה בני בנה לי בית המדרש ששכר גדול שיש לי באוצרי שלך היא ובשבילך אני מציל את ישראל שנאמר אח”כ יבחר אלקים חדשים אז לחם שערים מגן אם יראה ורומח בארבעים אלף בישראל מכאן אמרו ארבעים אלפים מישראל שנתקבצו יחד ויצאו למלחמה ויש ביניהם זוג אחד תלמידי חכמים דומה להם כאילו אחזו מגן ותריס וחרב פיפיות בידם לכך נאמר מגן אם יראה ורומח בארבעים אלף בישראל”.

  וכעי”ז בבעל הטורים [דברים א’ ג’] “אם יהיה ת”ח אחד בין ארבעים אלף לא צריך לא רמח ולא מגן כי הת”ח מגן עליהם מאויביהם” עי”ש. הרי לן דתלמוד תורה ועמלה, הן המה סגולה בדוקה לנצחון במלחמה ולמפלת האויב ולרפעות וישועות. ובקרוב נזכה בס”ד לברכת השם: “וַהֲסִרֹתִי מַחֲלָה מִקִּרְבֶּךָ”.

  יה”ר שלא ישמע שוד ושבר ברחובותינו, ונזכה להתפלל עם כל הלב לקב”ה לבטל הגזירה הנוראה, ושהנשים יזכו להתחזק בצניעות אמיתי לזכות גדול נגד המחלה, ושנזכה בקרוב לישועת עולמים בבינין בית המקדש ביחד עם משיח צדקינו במהרה בימינו אמן.

  משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
  הגב