יועצי ראש הממשלה ערערו לבית המשפט העליון על פריצת המשטרה לטלפונים שלהם

יועצי ראש הממשלה יונתן אוריך ועופר גולן ערערו לעליון: ״המשטרה התרגלה לפרוץ לטלפונים בכל יום. המשטרה שאמונה על שמירת החוק והאזרחים רומסת אותו ברגל גסה תוך פגיעה חמורה בזכויות נחקרים. בית המשפט חייב לשים לזה סוף״

בבקשת הערעור התייחסו פרקליטי היועצים, עו״ד עמית חדד ועו״ד נועה מילשטיין, לפרסום מהיממה האחרונה בעיתון ״הארץ״ ולפיו המשטרה פרצה באופן בלתי חוקי גם לסלולרי של ההאקר הרוסי שהוסגר לארה״ב: ״הפרסום מלמד כי המשטרה, באופן שיטתי ומתמשך, פועלת בניגוד לחוק; דורסת את הלכותיו של בית המשפט הנכבד; ומפרה את נהליה – חודרת לטלפונים הניידים של חשודים ללא צו שיפוטי וללא קבלת הסכמה מדעת. מדובר בהתנהלות שיש לעצור כמה שיותר מהר״.

בבקשת רשות ערעור שהוגשה לפני שעה קלה לבית המשפט העליון, כתבו פרקליטי היועצים, עו״ד עמית חדד ועו״ד נועה מילשטיין: ״מאחר שהמשטרה עשתה דין לעצמה, וחדרה לטלפונים הניידים של המבקשים ללא צו שיפוטי ביודעה כי הדבר מנוגד לחוק, להלכה הפסוקה ולנהליה שלה, הרי שהיא מושתקת ומנועה מלבוא לבית המשפט בבקשה לקבל צו חדירה לטלפונים הניידים של המבקשים, שלמעשה יכשיר בדיעבד את החדירה הלא חוקית שבוצעה זה מכבר״.

״במהלך הדיונים התברר שמדובר בפרקטיקה נוהגת, ושהמשטרה, כעניין שבשגרה, חודרת לטלפונים הניידים של נחקרים ללא צו שיפוטי (ואף ללא קבלת הסכמה מדעת). מדובר בהתנהלות שאין להתיר כאשר עסקינן בכל גורם; קל וחומר כאשר התנהלות זו מגיעה מצידו של הגוף שאמון על אכיפת החוק ושעיני הציבור נשואות אליו בציפייה כי יפעל בהתאם לחוק כדי להגן על אזרחי המדינה וזכויותיהם״, נכתב בבקשת הערעור.

הפרקליטים הבהירו כי השאלה שעומדת לפיתחו של בית המשפט העליון הינה שאלה תקדימית, שטרם נידונה בתולדות המשפט הישראלי: ״בפני בית המשפט נידונה שאלה חסרת תקדים – האם פעולות בלתי חוקיות שביצעה המשטרה כדי לחדור לטלפונים הניידים של המבקשים, מונעות ממנה לקבל, בדיעבד, צו חיפוש לאותם הטלפונים ממש״.

״ככל שהחלטת בית משפט קמא תיוותר על כנה, המסר שיועבר לרשויות יהיה כי הן זכאיות להפר את החוק ואת הלכות בית המשפט העליון ולרמוס זכויות נחקרים ברגל גסה, וזאת מבלי שיהיו לכך השלכות כלשהן מצידן״, נכתב בבקשת הערעור, ״החלטת בית משפט קמא “מלבינה” למעשה את פעולותיה הפסולות של המשטרה במהלך חקירת המבקשים, ובכך אף פוגעת באמון הציבור במשטרה – שאמונה על אכיפת החוק אך בעניינם של המבקשים פעלה כאילו היא מעל החוק״.

בבקשת הערעור הובהר כי התנהלות המשטרה, שרומסת ברגל גסה את זכויות הפרט, הפכה בשנים האחרונות ל״פרקטיקה נהוגה״ ולא אירוע נקודתי. הפרלקיטים התייחסו בבקשה לפרסום אמש בעיתון ״הארץ״ בדבר חקירתו של ההאקר הרוסי, אלכסיי בורוקוב שהוסגר לפני מספר שבועות לארצות הברית. ״מתוך חומרי החקירה שפורסמו בעניינו עולה, שהחוקרים תפסו את הטלפון הנייד של בורוקוב מבלי שהיה ברשותם צו חדירה למכשיר; לאחר מכן, ומבלי להסביר לו את זכויותיו, חדרו החוקרים לטלפון הנייד של בורוקב והפיקו ממנו חומרים. החדירה של החוקרים לטלפון הנייד של בורוקוב והעתקת תכנים ממנו נעשו, כאמור, מבלי שהיה ברשות החוקרים צו שיפוטי; מבלי שהחוקרים הסבירו לו את זכויותיו; ועוד לפני שהוא חתם על טופס הסכמה. מדובר בפרסום מטריד שמלמד כי המשטרה, באופן שיטתי ומתמשך, פועלת בניגוד לחוק; דורסת את הלכותיו של בית המשפט הנכבד; ומפרה את נהליה – חודרת לטלפונים הניידים של חשודים ללא צו שיפוטי וללא קבלת הסכמה מדעת. מדובר בהתנהלות שיש לעצור כמה שיותר מהר״.

הפרקליטים הדגישו כי ״הותרת החלטתו של בית משפט קמא על כנה משמעותה למעשה כי הוראות החוק והלכות בית המשפט העליון יהפכו לאות מתה. המשטרה תדע כי היא יכולה להפר את הוראות החוק ובית המשפט העליון ברגל גסה, וכי בדיעבד פעולותיה “יולבנו” באמצעות צווים של בית המשפט. מדובר בתוצאה שאסור לתת לה יד. תוצאה שתעמיק את הפגיעה בזכויות הנחקרים ותכרסם כרסום של ממש באמון הציבור במערכת״.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.