יוקם איגוד קהילות אזרחי ארה”ב המתגוררים בארה”ק

גאב”ד מעלה אדומים הגאון רבי אברהם דויטש: ‘מגדולי ישראל קבלנו, שיש ללכת לפי רוחו של כל אחד ואחד בסבלנות גדולה’.

בברכתם ועידודם של גדולי ישראל בארה”ב, במעמד היסטורי התאספו גדולי הרבנים של בני חו”ל, לדון בדרך הנכונה להעניק עצה ותושייה לאזרחי ארה”ב המתגוררים כיום בארה”ק, באמצעות הקמת איגוד רבנים ומורי הוראה. סדר היום של האסיפה עמדה בקשתם של גדולי ישראל בארה”ב להקים פורום שכזה שייתן מענה לצרכים המיוחדים של בני הקהילות הללו תחת השם RGA.
את האסיפה פתח גאב”ד מעלה אדומים הגאון רבי אברהם דויטש שליט”א שסיפר על הקבלה שיש בידו מזקנו ה’כתב סופר’ זיע”א בעניין יסוד הנהגת הרבנות. כמו כן ציין את הדברים ששמע מפי מרן בעל השבט הלוי ומרן הגרי”ש אלישיב זיע”א, שהעיקר הגדול הוא ללכת כפי רוחו של כל אחד ואחד ולפעול בסבלנות גדולה במקום שיש חילוקי דעות ומנהגים.

גאב”ד סקווירא ירושלים הגאון הגדול רבי אהרן גולדמינצער שליט”א מגדולי הפוסקים מארה”ב כעת בעיה”ק, שפעל כבר חצי שנה בהקמת האירגון RGA, הביא את דברי בעל הטורים שיסוד בהנהגה ובהלכה שלכל חלק של כלל ישראל יש את דורשיו ומנהיגיו שלהם, וצריך לשמר את מנהגי הקהילות עם הליכותיו כל אחד לפי דרכו ולמסור ללב דורות הבאים.

המשתתפים זכו לשמוע דבר ה’, מכל הגאונים שהגיעו לכבד את ה’כינוס צדיקים’, שכולם כאחד האריכו בטוב טעם ודעת על החשיבות ונחיצות המעמד והציעו עצות מועילות והמלצות שיכולים להתאים לציבור בני ארה”ב, כל רב ודיין לפי הרוח של קהילתו או תלמידיו שלו ולפי השואלים שלו.

הגאון הגדול הרב נחום אייזנשטיין שליט”א רבה דמעלות דפנה, מחשובי תלמידי מרן הגרי”ש אלישיב זצ”ל, דיבר בהתרגשות על הזכות להיות חלק של כנס כזה וסיפר שכבר שנים רבות בני ארה”ב בארץ ישראל מחכים לראות גוף רבני המאחד הקהילות, כדי להכיר מקרוב את המנטליות וצרכים של הציבור, ואשרי שזכינו כעת בס”ד לבשורה טובה לכל הציבור בני ארה”ב בארה”ק.
בסיום האסיפה התכבד הגאון הרב משה יצחק טמפלער שליט”א רבה ד’קהל חסידים’, להכריז את החלטת האסיפה, שבקרוב יוקם גוף בשם RGA, שיפעל לשרת כאיש אחד בלב אחד קהילות של בוגרי הישיבות הליטאיות וקהילות חסידיות על מנת לעזור ולסייע בכמה עניינים ובפרט בענייני החינוך לבני ארה”ב הגרים בארץ ישראל.

באסיפה השתתף הרבנים הגאונים הגדולים רבי נחום אייזנשטיין שליט”א רבה של מעלות דפנה ואב”ד בד”ץ לענייני היוחסין, רבי חיים בלייער שליט”א רב ואב”ד בית הוראה מנחת יצחק, רבי אהרן גולדמינצער שליט”א רב אב”ד סקווירא ירושלים ויו”ר כשרות בד”ץ סקווירא בארה”ב ובעולם, רבי אברהם דויטש גאב”ד מעלה אדומים, רבי יצחק ויינמן שליט”א רב ומו”צ במודיעין עילית, ר”מ בישיבת הר”ן, מראשי הדיינים ‘משמרת השלום’, רבי שמואל וויינר שליט”א, רב ואב”ד קהילת זכרון נתן צבי רמת אשכול, ויו”ר ועדת הכשרות ZNT, רבי משה יצחק טמפלער שליט”א רב ואב”ד קהל חסידים רוממה-ירושלים, ודיין בד”ץ גני גאולה, רבי יוסף קלמן פרידמן סגן אב”ד ‘מנין אברכים’ סנהדריה ור”מ בישיבת מיר, רבי שלמה צוויבל רב ומו”צ בד”ץ גני גאולה, רבי שבתאי צימרמן שליט”א רב ואב”ד דקהילת שערי תפילה, צאנז-ירושלים וראש בית הוראה ‘אהבת תורה’, רבי מרדכי קובר שליט”א יו”ר הOU ביפן, רב ואב”ד קהילת נחלת צבי טלז-סטון, לשעבר יו”ר הOU בארה”ק, רבי שלמה זאב קרליבך שליט”א רב המחלקה הפיננסית בבד”ץ העדה החרדית, רבי אליהו רובינשטיין שליט”א ראש בית המדרש החסידים בישיבת מיר. דברי ברכה לאירוע נשלחו מהגאון הגדול רבי מרדכי גולדשטיין

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.