יו”ר ועדת הבחירות המרכזית יהיה רשאי לקבוע העלאה אחידה לכלל העובדים בשיעור של עד 50% מהשכר של מערכת הבחירות הקודמת.

הוועדה המסדרת בניהולו של ח”כ אופיר כץ (הליכוד) (מ”מ יו”ר הוועדה ח”כ מיקי זוהר) אישרה פטור מחובת הנחה להצעת חוק הבחירות לכנסת ה-22.

בדיון שנערך בוועדה המסדרת, הוועדה קיבלה את בקשת ח”כ דוד ביטן והעניקה פטור מחובת הנחה להצעת חוק הבחירות לכנסת העשרים ושתיים (הוראות מיוחדות לעניין ועדת הבחירות). יצוין כי הבקשה הוגשה על דעת כל סיעות הבית וכי על הצעת החוק חתומים נציגי כל הסיעות.

הצעת חוק הבחירות לכנסת העשרים ושתיים קובעת כי נוכח הסמיכות שבין שתי מערכות הבחירות וכדי לאפשר לוועדת הבחירות המרכזית לכנסת להתמודד עם קשיים מנהליים ולוגיסטיים שונים, מוצע לקבוע הוראות מיוחדות לעניין הבחירות לכנסת ה-22, הוראות שיאפשרו לוועדת הבחירות המרכזית לקיים את הבחירות כדין.

מוצע לקבוע כי רשויות ציבוריות לא יוכלו למנוע מעובדיהם שהועסקו ע”י ועדת הבחירות המרכזית בבחירות לכנסת ה-21, לעבוד בוועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-22, ככל שוועדת הבחירות המרכזית לכנסת תידרש לעובדים אלה והעובדים יסכימו לכך. כ”כ מוצע לקבוע הוראות שימנעו את פיטוריו או פגיעה בתנאי העסקתו של עובד שיענה לפנייה.

נוכח סמיכות מערכות הבחירות וחופשת הקיץ הקרבה, מוצע לאפשר קביעת תמריץ להעסקת עובדים. יו”ר ועדת הבחירות המרכזית יהיה רשאי לקבוע העלאה אחידה לכלל העובדים בשיעור של עד 50% מהשכר שנקבע לעובדים בוועדת הבחירות לעניין מערכת הבחירות הקודמת.

עוד מוצע, כי תקציב ועדת הבחירות המרכזית לכנסת לשם קיום הבחירות לכנסת העשרים ושתיים יהיה שווה בהיקפו ובחלוקתו לסעיפים לתקציב הבחירות לכנסת ה-21, בתוספת 35%.

כ”כ מוצע לקבוע הוראות מקלות שיאפשרו גמישות רבה יותר בתחום המכרזים. מוצע להגדיל את סכום ההתקשרות שלגביה קיים פטור ממכרז מ-50,000 שקלים חדשים ל-120,000 ₪. ולהסמיך את יו”ר ועדת הבחירות המרכזית לקבוע הוראות מיוחדות בתחום דיני המכרזים לעניין מועדים ודרכי פרסום.

2 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

 1. העלאת השכר לעובדי ציבור

  חכמים ועשירים על חשבון משלמי המיסים

  נשנש |
  הגב
 2. העלאה אחידה

  טוב יעשו אםלא ייגעו בשכר.כלל המשק לא זוכרים מתי הם קיבלו העלאה!

  באבא |
  הגב