ירידה בשיעור של 29.7% ביבוא כלי רכב פרטיים

בחודש אוגוסט 2019 נרשם יבוא כלי רכב (פרטיים) בהיקף של 15,836 לעומת 22,525 כלי רכב באוגוסט 2018, ירידה בשיעור של 29.7%. יבוא רכב מסחרי ירד ב- 15.7% והגיע ל- 730 כלי רכב לעומת 866 כלי רכב באוגוסט 2018. הירידה ביבוא כלי רכב נובעת חלקית מהקדמת יבוא כלי רכב בחודש מרץ, ערב עדכון נוסחת מיסוי ירוק שתחולתה מ-1.4.2019. ההקדמה בחלקה באה על חשבון יבוא חודש אוגוסט.

· בחודשים ינואר-אוגוסט 2019 הסתכם יבוא כלי רכב נוסעים ב- 178,660 בהשוואה ל- 194,770 בתקופה מקבילה אשתקד, ירידה של 8.3%. יבוא כלי רכב מסחרי ירד ב- 11.4% בתקופה זו והגיע להיקף של – 6,548. הירידה ביבוא רכב נובעת מיבוא מתון יחסית בתחילת שנת 2019 לעומת יבוא גבוה במיוחד בתחילת 2018, לאחר האטה ביבוא כלי רכב בשנת 2017.

·

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.