ירידה חדה של 22% ברכישת דירות חדשות

גידול ברכישות משפרי הדיור נרשם באזור ת”א

ברבעון הראשון של 2020 נמכרו 25.5 אלף דירות, כולל מכירות במסגרת “מחיר למשתכן”. בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד זוהי ירידה של 8% וירידה של 6% בהשוואה לרבעון הקודם. בניכוי מכירות בסבסוד ממשלתי עומד מספר העסקאות בשוק החופשי ברבעון הראשון השנה על 22.2 אלף דירות, ירידה של 7% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד וירידה של 1% בהשוואה לרבעון הקודם.

סך מכירות זה גם מציב את הרבעון הראשון השנה כרבעון הראשון החלש ביותר מאז שנת 2009, כאשר הרבעון הראשון באותה שנה עמד בצל פרוץ המשבר העולמי. על רקע ממצאים אלו יש לזכור כי השפעת משבר הקורונה ברבעון הראשון באה לידי ביטוי באופן חלקי בלבד, שכן התפשטות המגיפה בישראל החלה רק בשלהי חודש פברואר.

ברבעון הראשון השנה נרכשו ע”י הזוגות הצעירים 9.1 אלף דירות בשוק החופשי (כלומר, בניכוי רכישות במסגרת “מחיר למשתכן”), ירידה של 9% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. בהכללת רכישות בסבסוד ממשלתי עמד סך רכישות הזוגות הצעירים ברבעון הראשון על 12.5 אלף דירות, גם כן ירידה של 9% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. בכך הוביל סגמנט זה של השוק את הירידה במספר העסקאות. בפילוח גיאוגרפי בולטים במיוחד אזורי המרכז ורחובות, מהאזורים הבולטים ברכישות הזוגות הצעירים בשנים האחרונות, עם ירידות שבין 13%-11%.

סך הדירות החדשות שנרכשו בשוק החופשי ברבעון הראשון של השנה ע”י מי שעבורם זוהי דירתם הראשונה עמד על 1.7 אלף דירות, ירידה חדה של 22% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד והרמה הנמוכה ביותר ברכישות אלו מאז הרבעון השני של 2017. פלח השוק של דירות יד שניה, המהווה את חלק הארי ברכישות הזוגות הצעירים בשוק החופשי רשם ירידה של 5% בלבד ובכך מיתן את סך הירידה ברכישות הזוגות הצעירים בשוק החופשי.

רכישות משפרי הדיור הסתכמו ברבעון הראשון ב-9.6 אלף דירות, ירידה של 6% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. אזורי המרכז וירושלים בולטים עם שיעור ירידה כפול מזה שנרשם ברמה הארצית. מנגד, גידול ברכישות משפרי הדיור נרשם באזור ת”א (עליה של 7%).

הירידה ברכישות משפרי הדיור חלה במקביל לירידה בשיעור אלו מבניהם הרוכשים דירה טרם שמכרו את דירתם הקודמת (רוכשי “דירה בהמתנה”). כך, לאחר זינוק בשיעור רוכשי דירה בהמתנה ברבעון הרביעי של 2019, אז היוו הם 37% מסך משפרי הדיור (עליה חדה של 7 נקודות אחוז לעומת הרבעון השלישי אשתקד), ירד שיעורם לשליש מסך רכישות משפרי הדיור ברבעון הראשון השנה. סביר להניח שפרוץ משבר הקורונה היה בין הגורמים לירידה זו בשיעורם של מי שרוכשים דירה טרם שמכרו את דירתם הקודמת (לרוכשים אלו ניתנת שהות של 18 חודש למכירת דירתם הישנה מבלי שימוסו כמשקיעים, כאשר ברכישת דירה חדשה על הנייר פרק הזמן הניתן הוא עד שנה לאחר קבלת החזקה על הדירה).
נכון לסוף הרבעון הראשון השנה עומד “מלאי” הדירות בהמתנה על כ-15 אלף דירות, ירידה של 5% בהשוואה לתום הרבעון השני אשתקד.

רכישות המשקיעים ברבעון הראשון השנה ירדו בשיעור של 6% בהשוואה לרבעון המקביל כאשר משקלם בסך העסקאות עמד על 14% בלבד, בדומה לרבעון המקביל אשתקד ורחוק משמעותית מרמת השיא ברכישות אלו שנרשמה ברבעון השני של 2015, טרם העלאת מס הרכישה על דירות הנרכשות להשקעה.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.