ירידה מתונה בייבוא

ירידה של 7.2% לעומת ערך היבוא בפברואר 2019

בחודש פברואר 2020 נרשם יבוא כלי רכב (פרטיים) בהיקף של 15,982 לעומת 22,624 כלי רכב בפברואר 2019, ירידה בשיעור של 29.4%. יבוא רכב מסחרי הסתכם ב – 596 כלי רכב לעומת 1,094 כלי רכב בפברואר 2019, ירידה של 45.5%.

· בחודשים ינואר-פברואר 2020 הסתכם יבוא כלי רכב נוסעים ב- 31,447 לעומת 43,576 בתקופה מקבילה אשתקד, ירידה של 27.8%. יבוא כלי רכב מסחרי ירד ב- 28.2% בתקופה זו והגיע להיקף של – 1,324. הירידה ביבוא כלי רכב נוסעים ומסחרי מוסברת ע”י הקדמת יבוא כלי רכב לחודש דצמבר, ערב השינוי במיסוי כלי רכב היברידיים.[1]

· נתוני המגמה מצביעים על ירידה מתונה ביבוא כלי רכב נוסעים החל מאוקטובר 2019.

מוצרי חשמל ואלקטרוניקה

· בחודש פברואר 2020, בהשוואה לפברואר 2019, נרשמה עליה ביבוא של מוצרי החשמל הלבנים פרט למכונות כביסה. במקררים נרשמה עליה מתונה של 0.6%. במייבשי כביסה ומדיחי כלים נרשמה עליה משמעותית ביבוא בשיעור של 92.1% ו- 26.1% בהתאמה. במכונות כביסה חלה ירידה של 5.0% לעומת פברואר 2019.

· במצטבר בחודשים ינואר-פברואר 2020 נמצא יבוא של מוצרי החשמל הלבנים במגמה מעורבת בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד. יבוא של מקררים ומכונות כביסה ירד ב- 14.8%, ו- 8.5% בהתאמה. יבוא של מייבשי כביסה ומדיחי כלים, לעומת זאת, עלה ב- 55.4% ו- 24.8% בהתאמה.

· יבוא טלוויזיות בחודש פברואר 2020 עלה בשיעור של 3.3%. בנתוני יבוא מצטברים לחודשים ינואר-פברואר 2020 לעומת ינואר-פברואר 2019 נרשמה ירידה בשיעור של 4.4%.

· יבוא סיגריות עלה בחודש פברואר 2020 ב- 18.8% לעומת פברואר אשתקד. במקביל ניתן לראות ירידה חדה של 61.2% ביבוא טבק אחר אשר כולל בין היתר טבק לגלגול. העליה ביבוא סיגריות והירידה ביבוא טבק אחר מוסברת ע”י מעבר מצריכת טבק לגלגול, לפני העלאת המס עליו שנכנסה לתוקפה החל מ- 21.02.2019, חזרה לצריכת סיגריות. כמו כן, נרשם בתחילת פברואר 2019 יבוא מוגבר של טבק לגלגול טרם העלאת מס הקניה עליו.

· סה”כ ערך כלל היבוא בחודש פברואר 2020 הסתכם בכ – 5.4 מיליארד $ – ירידה של 7.2% לעומת ערך היבוא בפברואר 2019. כאמור, הירידה מוסברת ע”י הקדמת יבוא כלי רכב לחודש דצמבר, ערב השינוי במיסוי כלי רכב היברידיים. נתוני מגמה מצביעים על יציבות בערך היבוא.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.