ירידה מתונה בשיעור הילדים המוכרים לרווחה

סקירת העשור שמפרסם המשרד עולה כי שיעור בני הנוער המוכרים לשירותי הרווחה מקרב כלל אוכלוסיית הילדים ירדה מ-17.4% בשנת 2007 ל-13.7% בשנת 2018. מספר הילדים ובני הנוער אשר מוכרים לשירותי הרווחה עומד על 400 אלף ילדים. במחוז באר-שבע והדרום שיעור הילדים המוכרים לרשויות הרווחה עומד על 21.1%, במחוז חיפה והצפון שיעורם הינו 17%, זאת לעומת 11.3% בתל-אביב והמרכז ו-12.9% בירושלים.

סקירת העשור שמפרסם המשרד בוחנת את המגמות והמענים של השירות לילד ולנוער עבור ילדים ונוער בסיכון. אחד הממצאים העיקריים בדו”ח מצביע על המשך המגמה של הרחבת השירותים שניתנים בקהילה לחיזוק ההורות ושיקום משפחות כחלופה להוצאה למסגרת חוץ –ביתית (פנימיות ואומנה). כחלק ממגמה זו, חל גידול משמעותי בתקציב המענים הניתנים למשפחות – עלייה של 72% בין השנים 2009-2017. בשנת 2009 עמד התקציב על 336 מיליון שקל ובשנת 2018 עמד תקציב זה על 600 מיליון. בעשור החולף פותחו מענים רבים במשרד לטובת טיפול בילדים ובנוער בסיכון כגון התכנית הבין משרדית 360 בהובלת משרד הרווחה הפועלת ב-185 רשויות מקומיות.

מספר הילדים המקבלים שירות בקהילה עלה בשנים אלו מ-44,000 לכ-65,500 אלף ושיעורם מכלל הילדים בסיכון המקבלים שירותים מהרווחה עומד על 88%. העלייה הגדולה ביותר במספר הילדים אשר מקבלים טיפול בקהילה נרשמה בקרב בני נוער בגילאי 12-17. במסגרות חוץ ביתיות טופלו 10,236[1] ילדים ובני נוער בשנת 2017.

התכניות בקהילה מגוונות וכוללות תכניות לשיפור בתפקוד ההורי – בשנת 2017 טופלו במרכזי הטיפול השונים 18,622 משתתפים לעומת 5,900 בשנת 2009.

במקביל להרחבת היקף הטיפול בקהילה, המשרד העמיק בתהליכי הטיפול במשפחות עם ילדים במצבי סיכון גבוה: במספר התקנים למרכזי ועדות תכנון, טיפול והערכה חל גידול של 176%.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.