ירידה של כ-7% בהכנסות אל על ברבעון האחרון

הכנסות החברה ברבעון זה הסתכמו בכ-429 מיליון דולר בהשוואה
לכ-460 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, ירידה של כ-7% בעיקר עקב השפעת עיתוי חג הפסח שחל השנה ברבעון השני

הוצאות ההפעלה ברבעון המדווח קטנו ב-5% והסתכמו בכ-403 מיליון דולר בהשוואה לכ-426 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, בעיקר בשל קיטון בהוצאות הדלק עקב ירידה במחירו וירידה בצריכה, בין היתר, הודות למטוסי הדרימליינר היעילים. כמו כן, בהוצאות הנהלה וכלליות חל קיטון של כ-21%

החברה יישמה לראשונה את התקן החשבונאי בנושא חכירות IFRS 16 אשר הגדיל את ההוצאות בסך של כ-5 מיליון דולר

החברה רשמה הפסד לתקופה בסך של כ-55 מיליון דולר, בהשוואה להפסד בסך של כ-44 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד

יתרות המזומנים והפיקדונות של החברה ליום 31.3.2019
הסתכמו בכ-240 מיליון דולר

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.