בג”ץ קורא לזרז את כתב האישום נגד דרעי

בג”ץ דוחה על הסף את עתירת התנועה לאיכות השלטון, שדרשה לקבל החלטה בשאלת העמדתו לדין של השר אריה דרעי

בג”ץ דוחה על הסף את עתירת התנועה לאיכות השלטון, שדרשה לקבל החלטה בשאלת העמדתו לדין של השר אריה דרעי.

השופטים יצחק עמית, מני מזוז ויעל וילנר חזרו על ההלכה הידועה בדבר שיקול הדעת הרחב המסור לרשויות התביעה לנהל את ההליך הפלילי.

לצד זאת, מודגש בפסק הדין כי ישנה חשיבות רבה לכך שהחלטות על הגשת כתבי אישום תתקבלנה בתוך זמן סביר, כאשר השאלה מהו “זמן סביר” תלויה בנסיבותיו המיוחדות של כל מקרה ומקרה.

בהסתמך על האמור בתגובת המדינה, ביהמ”ש קבע כי פרק זמן של שלושה חודשים וחצי, שהוא פרק הזמן שחלף מאז העברת החומרים לפרקליטות ועד הגשת העתירה, אינו חורג ממתחם הסבירות.

ביהמ”ש אף קיבל את עמדת המדינה לעניין התעברות העותרת על ריב לא לה, שכן השר דרעי לא הגיש כל עתירה מטעמו נגד התמשכות ההליכים. בהקשר זה מודגש בפסק הדין כי חרף מגמת ההרחבה של זכות העמידה, אין להיעתר, בדרך כלל, לעתירות ציבוריות מקום בו קיים נפגע ישיר שלא פנה בבקשת סעד לבית המשפט.

המדינה יוצגה ע”י עוה”ד נחי בן אור ושי כהן ממחלקת הבג”צים בפרקליטות המדינה.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.