ישראכרט :גידול של 9% לעומת הרבעון המקביל אשתקד

ישראכרט מפרסמת היום את תוצאותיה
לרבעון השלישי ולתקופה של תשעת החודשים הראשונים לשנת 2019

ישראכרט ממשיכה במגמת הצמיחה ומציגה עלייה בהיקפי הפעילות:

הקבוצה סיכמה את הרבעון השלישי לשנת 2019 במחזור עסקאות של כ- 44.7 מיליארד ש”ח, בהשוואה לכ- 41.0 מיליארד ש”ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 9%. מחזור העסקאות בתקופה של תשעת החודשים הראשונים לשנת 2019 הסתכם לכ- 125.2 מיליארד ש”ח, בהשוואה לכ- 115.7 מיליארד ש”ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 8%.

הקבוצה המשיכה בצמיחה בפעילות המימון בדגש על אשראי צרכני והציגה צמיחה של כ- 23% ביתרות האשראי לאנשים פרטיים מאז ראשית השנה – גידול של כ-686 מיליון ש”ח.

צמיחת הפעילות אפשרה לחברה להתמודד בהצלחה עם הירידה בשיעור העמלה הצולבת ועם השפעות נוספות הקשורות בהפרדה מבנק הפועלים ושינוי מבנה ההון, והשיגה רווח נקי ברבעון השלישי, של כ- 83 מיליון ש”ח בהשוואה לכ-92 מיליון ש”ח בתקופה המקבילה, אשתקד. הרווח הנקי בתקופה של תשעת החודשים הראשונים לשנת 2019, בנטרול מענק ההיפרדות (בסך של כ- 52 מיליון ש”ח, נטו ממס), הסתכם בכ- 235 מיליון ש”ח בהשוואה לכ-250 מיליון ש”ח בתקופה המקבילה אשתקד.

ההכנסות ברבעון השלישי לשנת 2019 הסתכמו לכ-588 מיליון ש”ח, בהשוואה לכ-617 מיליון ש”ח ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון בהכנסות הושפע ממעבר מהצגה ברוטו להצגה בנטו של חלק מההכנסות[1]. בנטרול השינוי בצורת ההצגה, ההכנסות ברבעון השלישי השנה צמחו בכ-5% לכ-646 מיליון ש”ח, לעומת כ-617 מיליון ש”ח ברבעון המקביל אשתקד.

ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2019 הסתכמו לכ-1.69 מיליארד ש”ח, בהשוואה לכ-1.75 מיליארד ש”ח בתקופה המקבילה אשתקד. בנטרול השינוי בצורת ההצגה, ההכנסות צמחו בכ-5% לכ-1.84 מיליארד ש”ח, לעומת כ-1.75 מיליארד ש”ח בתקופה המקבילה אשתקד.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.