ישראכרט ממשיכה להוביל את שוק כרטיסי האשראי בישראל: ההכנסות המדווחות ברבעון השני הסתכמו ל- 554 מיליון ש”ח

ישראכרט ממשיכה להוביל את שוק כרטיסי האשראי בישראל ומציגה את תוצאותיה לרבעון השני ולמחצית הראשונה לשנת 2019.

§ ישראכרט השלימה במהלך הרבעון שלב מרכזי בהפרדה מבנק הפועלים ויצאה לדרך עצמאית כחברה ציבורית. כמו כן ביצעה בהצלחה גיוס חוב וגיוונה את מקורות המימון שלה.

§ הקבוצה סיכמה את הרבעון השני במחזור עסקאות של כ- 41.3 מיליארד ש”ח, בהשוואה לכ- 37.4 מיליארד ש”ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 10%. מחזור העסקאות במחצית הראשונה הסתכם לכ- 80.5 מיליארד ש”ח, בהשוואה לכ- 74.7 מיליארד ש”ח, גידול של כ- 8%.

§ הקבוצה המשיכה בצמיחה בפעילות המימון בדגש על אשראי צרכני והציגה גידול של 11% ביתרות האשראי לאנשים פרטיים מאז ראשית השנה.

§ צמיחת הפעילות אפשרה לחברה להתמודד בהצלחה עם הירידה בשיעור העמלה הצולבת ועם השפעות נוספות הקשורות בהפרדה מבנק הפועלים ושינוי מבנה ההון, והשיגה רווח נקי ברבעון השני, בנטרול מענק ההיפרדות (בסך 52 מיליון ש”ח נטו ממס), של כ- 78 מיליון ש”ח בהשוואה ל-89 מיליון ש”ח. הרווח הנקי במחצית הראשונה, בנטרול המענק כאמור לעיל, הסתכם ב- 152 מיליון ש”ח בהשוואה ל-158 מיליון ₪.

§ ההכנסות המדווחות ברבעון השני הסתכמו ל- 554 מיליון ש”ח, בהשוואה ל- 572 מיליון ש”ח ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות במחצית הראשונה הסתכמו ל- 1,106 מיליון ש”ח, בהשוואה ל- 1,136 מיליון ש”ח אשתקד. הקיטון מושפע ממעבר מהצגה בברוטו של חלק מההכנסות, להצגה בנטו.
ללא שינוי בצורת ההצגה, בהמשך לצמיחה בפעילות, צמחו ההכנסות ברבעון בשיעור של כ- 7% ומסתכמות לכ- 611 מיליון ₪ ברבעון לעומת 572 מיליון ₪.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.