יש כסף: עודף של כ-1.9 מיליארד שקל בתקציב בחודש מאי

בחודשים ינואר – מאי 2014 הסתכם העודף התקציבי בכ-800 מיליון שקל לעומת גירעון תקציבי בסך 6.5 מיליארד שקל בתקופה המקבילה ב-2013

נמשכת הירידה בגרעון בתקציב הממשלה. בחודש מאי נמדד עודף בפעילות התקציבית של הממשלה בסך 1.9 מיליארד שקל, זאת לעומת עודף של כמיליארד שקל במאי אשתקד. בחודשים ינואר – מאי 2014 הסתכם העודף התקציבי בכ-800 מיליון שקל לעומת גירעון תקציבי בסך 6.5 מיליארד שקל בחודשים ינואר – מאי 2013. כך נמסר היום ממשרד האוצר.
הגירעון המצטבר ב-12 החודשים האחרונים (יוני 2013 – מאי 2014) ירד לכ-2.4% מהתמ”ג. מגמת הירידה בגירעון המצטבר נמשכת ברציפות מאז חודש ינואר השנה.
סך ההוצאות של הממשלה (ללא פירעון קרן) הסתכמו בחודש מאי ב-22.4 מיליארד שקל. מתחילת השנה הסתכמו הוצאות משרדי הממשלה בכ-95 מיליארד שקל, עלייה של 4.6% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
בצד ההכנסות, גביית המסים בחודש מאי הסתכמה בכ-22.5 מיליארד שקל. בחודשים ינואר – מאי הסתכמה גביית המסים בכ-108.9 מיליארד שקל, לעומת 97.6 מיליארד שקל אשתקד – עלייה נומינלית של 11.6%.
הגבייה משוק ההון הסתכמה בכ-384 מיליון שקל, עלייה של 26% לעומת מאי 2013. בחלוקה בין סוגי מס רואים כי בגבייה מריבית נרשמה ירידה של 21.6%, בעוד שבגבייה מני”ע נרשמה עלייה בשיעור חד של 151% על רקע העליות בבורסה בחודשים האחרונים והפעילות המוגברת בשוק ההון.
ההכנסות ממיסוי מקרקעין הסתכמו במאי בכ-764 מיליון שקל, עלייה ריאלית של 4% לעומת מאי 2013. מניתוח לפי סוגי מס עולה כי במס שבח נרשמה עלייה של 7.2% ובמס רכישה נרשמה עלייה של 2.2%.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.