כבר לא ד’: הכירו את ראש המוסד הבא

היועץ המשפטי לממשלה הודיע הבוקר לראש הממשלה, כי אין עוד מניעה משפטית מלמנות את המכונה ד’ לתפקיד ראש המוסד למודיעין ותפקידים מיוחדים באופן קבוע. ד’ הוא דוד ברנע, מונה לראש המוסד הבא.

היועץ המשפטי לממשלה הודיע הבוקר לראש הממשלה, כי אין עוד מניעה משפטית מלמנות את המכונה ד’ לתפקיד ראש המוסד למודיעין ותפקידים מיוחדים באופן קבוע. ד’ הוא דוד ברנע, מונה לראש המוסד הבא. דקות לאחר מכן הכריז נתניהו על מינויו של ברנע לראש המוסד.

ראש הממשלה מסר בתגובה כי “הענקתי היום עם ראש המוסד יוסי כהן את פרס רה״מ למבצעי מוסד והודעתי על מינויו של דוד (דדי) ברנע לראש המוסד הבא.

נתניהו שיבח בהודעה את אנשי המוסד ואמר: “אמרתי לאנשי המוסד – כל מבצע שלכם הוא יותר נועז, דמיוני ומטורף מקודמו. ג’יימס בונד פראייר לעומתכם. אנחנו הולכים לפתוח את בתי הקולנוע בעוד כמה ימים, אין שם סרט פעולה אחד שמשתווה למה שהמוסד עושה. משימת העל שלנו היא למנוע מאיראן מלהתחמש בנשק גרעיני.”

נתניהו שיגר מסר לארצות הברית, “אני מאוד מעריך את ידידתנו ארה”ב, שעומדת לצידנו הרבה שנים. זהו חלק מנדבך הביטחון הלאומי שלנו. אבל יכול להיות מצב שבו היעד העליון שלנו – להבטיח שהאייתוללות לא יפסיקו את הקיום בן אלפי השנים של העם היהודי – יחייב אותנו להחליט החלטות אמיצות ועצמאיות. מדינת ישראל לא תאפשר לאיראן להתחמש בנשק גרעיני.”

היועץ המשפטי לממשלה נדרש לנושא לראשונה עוד בשלהי שנת 2020, לאחר שראש הממשלה הודיע על כוונתו למנות את ד’, שכיהן באותה עת בתפקיד סגן ראש המוסד, לתפקיד ראש המוסד, ולאחר שהוועדה המייעצת למינויים בכירים בראשות כב’ השופט בדימוס אליעזר גולדברג אישרה את המינוי המבוקש. באותה עת, קבע היועץ המשפטי לממשלה כי לנוכח הכללים החולשים על פעילות הממשלה בתקופת הבחירות, לא ניתן היה למנות את ד’ במינוי קבע. זאת, בין היתר, מפאת מועד סיום תפקידו של ראש המוסד המכהן, כחצי שנה ממועד הפנייה ולמעלה מחודשיים לאחר המועד שנקבע לבחירות.

לפני מספר ימים, ובהמשך לשיח נוסף שהתקיים במהלך החודש האחרון, משהתברר כי ככל הנראה לא תוקם ממשלה חדשה עד למועד סיום כהונתו של ראש המוסד המכהן, החלה בחינה מחודשת של הנושא. במסגרת בחינת העניין, נבחנה ראשית האפשרות להאריך את כהונת ראש המוסד המכהן בתקופת קצרה. לאחר שהובהר כי מדובר במועד סופי, נבחנה האפשרות למנות ממלא מקום זמני לתפקיד ראש המוסד, עד להקמת ממשלה חדשה שהעומד בראשה יוכל לבצע את המינוי, וזאת, בהתאם לפסיקת בג”ץ ולאמור בהנחיית היועץ המשפטי לממשלה העוסקת במינויים בתקופת בחירות. בהמשך לכך, הוצגו בפני היועץ המשפטי לממשלה הטעמים שבעטיים קיימת חשיבות למינוי ראש מוסד קבוע ללא כל דיחוי.

לאחר שקילת נימוקים אלו, בא היועץ המשפטי לממשלה לכדי מסקנה כי לא קיימת מניעה משפטית למנות את ד’ לתפקיד ר’ המוסד, אף אם עדיף היה, מבחינה משפטית, למנותו לתקופה קצרה לתפקיד ממלא מקום ראש המוסד. זאת, על אף קושי משפטי משמעותי, הנובע מכך שבממשלת מעבר, כמו זו שקיימת בנקודת הזמן הנוכחית, יש לנקוט בריסון ובאיפוק בהפעלת סמכויות שלטוניות, לרבות בהקשר של מינוי בכירים. עמדת היועץ המשפטי לממשלה מבוססת על ייחודיותו של הארגון והרגישות המוגברת של הסוגיות הביטחוניות והמדיניות שבטיפולו, וכן העובדה שמדובר במועמד מתוך המערכת, אשר ועדת גולדברג אישרה זה מכבר את מינויו לתפקיד מבחינת ההיבטים עליהם היא אמונה, לצד נסיבות נוספות ונימוקים שהובאו בפני היועץ.

חוות הדעת מפורטת בעניין זה הועברה כאמור הבוקר ע”י היועץ המשפטי לממשלה לידי ראש הממשלה.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.