כוחו של מעשה קטן/ הרב לסרי

כוחו של מעשה קטן

פרשת חוקת -כוחו של מעשה קטן
לצפייה לחץ כאן!

ראינו בפרשה איך שמשה רבינו מנהיגם הרוחני של עם ישראל – נגזר עליו לא להכנס לארץ משום שהוא לא דיבר אל הסלע אל היכה אותו. ובכך לא היה קידוש ה’ כמו שצריך, לכן קיבל עונש כ”כ קשה.

ולכאורה צריך להבין- מי לנו גדול ממשה רבינו שעשה כל חייו קידוש שם שמים. וחיבר בין עם ישראל לאביהם שבשמים. והיה להם מנהיג עשרות שנים. וא”כ מה היה החטא הנורא שעשה? ולמה קיבל כ”כ עונש חמור?

ועוד צריך להבין-מה החסרון שהיה כאן של חילול ה’? הרי סוף סוף הוא היכה את הסלע ויצאו מים. וא”כ כולם ראו איזה נס היה כאן. מה זה משנה אם דיבר או היכה?

אלא אומר הרמב”ן- שודאי שמשה רבינו כשהיכה את הסלע היה כאן קידוש שם שמים. אבל כיון שהיה לו לדבר, ובכך היה יותר קידוש ה’- נגרם כאן חסרון של קידוש ה’. ולכן הוא נענש. כי ה’ מדקדק עם צדיקיו כחוט השערה. ואפילו שמשה היה עבד נאמן. והיה בדרגה גבוהה מאוד שהיה מדבר עם ה’ פה אל פה. –לא עזר לו כלום. כי סו”ס לא שמע לקב”ה , ולא עשה כן כמו שה’ רצה. ולכן נגזר עליו שלא יכנס לארץ. ואפילו שמשה התפלל 515 תפילות. לא עזר לו. עד שה’ קפץ ונשבע עליו- שלא יתפלל עוד. כי עוד תפילה אחת היה יכול לקרוע את הגזר דין.

ולכאורה מדוע משה רבינו באמת לא דיבר אל הסלע? אלא היכה אותו? ולמה בכלל ה’ היה צריך לבקש ממנו להוציא מים. וכי ה’ לא יכל להוציא להם מים כמו שהביא להם את המן, ואת השליו.?

אלא כאן מונח יסוד עצום- שהרי ידועה הגמרא בב”מ (פה: ) שכל מה שעשה אברהם אבינו ע”י עצמו –ה’ עשה לבני ישראל במדבר בעצמו. ומה שעשה אברהם למלאכים ע”י שליח- הקב”ה עשה לעם ישראל ע”י שליח. ולכן שכתוב אצל אברהם- אל הבקר רץ אברהם, אז גם אצל הקב”ה כתוב- שנתן להם שליו. וכן ואקחה פת לחם-ה’ נתן להם מן בעצמו מהשמים. אבל בגלל שאמר לשליח-יוקח נא מעט מים. אז לכן ה’ לא נתן מים בעצמו לעם ישראל אלא ציווה את משה רבינו לתת להם.

עד היכן הדברים מגיעים- נראה מה הכח של מעשה קטן של האבות הקדושים. יש לזה השלכות לכל החיים. אם אברהם אבינו היה מתאמץ רק עוד קצת והיה נותן להם מים בעצמו. אז הקב”ה לא היה צריך לבקש ממשה רבינו שיביא מים לעם ישראל. אלא היה מביא להם בעצמו. ואז משה רבינו לא היה חוטא ואז היה נכנס לארץ ישראל- וממילא לא היה נחרב בית המקדש. ולא היינו אלפיים שנה בגלות.

רואים כמה יש חשיבות למעשה קטן של האדם-שלפעמים אדם חושב מה כבר עשיתי. מה זה משנה אם אני מניח תפילין , או שומר כשרות או שבת. וכי אני נחשב בכלל בעולם? לא סתם אמרו חז”ל שחייב אדם לומר בשבילי נברא העולם. שכל אחד יחשוב שהוא כל העולם, ויש לו השפעה במעשים שלו. ויש שכר ועונש על כל מעשה ומעשה, אפילו על המעשים הכי קטנים שאנו לא שמים לב אליהם.

נעשה חשבון- כמה חסד אדם עושה בחיים שלו. עם משפחתו. ועם חביריו. ועם אנשים ברחוב. והוא אפילו לא יודע, ולא שם לב. כמה נתינה ועזרה לזולת. כמה ברכות ומצוות אדם עושה- יש לזה המון משמעות. ויש על כל דבר שכר נצחי בעולם הבא.

וכמו שמסופר על ר’ שלום שבדרון זצ”ל שהלך פעם ברחוב עם שני הילדים שלו הקטנים. ופגש אותו רבו ושאל אותו- לאיפה אתה הולך? אמר לו-אני לוקח אותם לרופא. אמר לו-כן, אבל מה אתה עושה? –מה הפירוש..אני..לוקח אותם לרופא הם לא מרגישים טוב. כן אבל שאלתי מה אתה עושה?- לא הבין ר’ שלום מה התכוין לשאול אותו. מה התכוין הרב? אמר לו- אני יסביר לך, הרי אתה עכשיו לוקח את הילדים לרופא, אתה יודע איזה חסד עצום אתה עושה איתם? אתה יודע איזה שכר יש לך על זה.? למה אתה חושב שאתה בסך הכל הולך לרופא.? הרי אתה עכשיו עושה חסד!! –תכיון לשם חסד!! לשם מצווה גדולה.

כמה חסדים אנו עושים עם האשה, ועם הילדים, או סתם עם מישהו בעבודה או ברחוב. עוזרים לאנשים. אפילו בדברים קטנים. אלו הם מעשים טובים שמקבלים עליהם שכר עצום.

ועל כל מעשה הכי קטן מקבלים שכר עצום בשמים. וכמו שמסופר על אשתו של הגאון מוילנא- שהיא וחברה שלה היו אוספות כסף בשביל עניים. והיו מסתובבות בין הבתים, כל לילה. במשך כמה שנים. עד שכבר היו מאוד מבוגרות. ואמרו שמי שתפטר ראשונה צריכה לבא לשניה בחלום ולספר לה מה קורה שם בעולם העליון. וכך היה. חברה שלה נפטרה ובאה אליה בחלום ואמרה לה שלא יכולה לספר לה הרבה- אבל יכולה לומר לה דבר אחד –שיש חשבון על כל מעשה ומעשה שאדם עושה אפילו הכי קטן. והראיה היא- שפעם אחת היינו באיזה רחוב וחפשנו כתובת של עשיר אחד. ואת הצבעת על איזה בית . ולכן אין לך מושג כמה שכר קיבלת על זה. יותר ממני.

ומכאן רואים כמה חשיבות יש על כל מעשה שאדם עושה. לא לזלזל בדברים הקטנים. – אדם גדול ניכר בדברים הכי קטנים.

אפילו קריאת שמע. או תפילין. או נטילת ידיים בבוקר. לכבוד בורא עולם.!!

ובורא עולם מחזיר לנו כפל כפליים!!

ה’ יזכינו שנזכה לקדש שמו בעולם! ולעשות מעשים טובים -שיזכו אותנו לביאת משיח בקרוב -אמן!!

שבת שלום ומבורך!!

הרב יצחק לסרי
רב קהילת אהבת שלום
מרילנד – ארה״ב
Www.haravlasry.com

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.