כמה מובטלים חדשים נוספו למשק?

שיעורי האבטלה של גברים ערבים וחרדים גבוהים יחסית

על פי סקר כוח האדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נכון לחודש יוני היו כ-400 אלף מובטלים (לרבות עובדים שנעדרו מעבודתם בעקבות הקורונה) בהשוואה לכ-130 אלף מובטלים לפני המשבר. בנוסף, כ-80 אלף עובדים פוטרו מעבודתם או שמקום עבודתם נסגר מתחילת המשבר ואינם מחפשים עבודה (ועל כן אינם מוגדרים כמובטלים).

בהשוואה לחודש מאי מספר המובטלים בחודש יוני ירד בכ-50%, אולם ממצאים ראשוניים מהמחצית הראשונה של חודש יולי מעידים על החמרה קלה – תוספת של כ-30 אלף מובטלים ביחס לחודש יוני.

בהמשך לממצאי הניתוח הקודם שנעשה באגף, המובטלים בחודש יוני ממשיכים להתאפיין בשכר נמוך משמעותית ביחס למועסקים. השכר החודשי הממוצע בשנת 2018 של המובטלים בחודש יוני עמד על כ-7,200 ₪ לעומת כ-11,300 ₪ בקרב המועסקים בחודש זה (פער של 36%).

בקרב היהודים שאינם חרדים השכר הממוצע בשנת 2018 של המובטלים בחודש יוני עלה מעט ביחס לזה של המובטלים בחודש מאי (הן בקרב הנשים והן בקרב הגברים), בניגוד ליתר קבוצות האוכלוסייה. ממצא זה מעיד על כך שבחודש יוני חזרו לעבוד דווקא עובדים בשכר נמוך יחסית ו/או שהושבתו בחודש יוני עובדים נוספים בשכר גבוה יחסית.

רוב המובטלים הינם גברים. בחודש יוני היו מעט יותר גברים מובטלים מאשר נשים מובטלות כשעיקר הפער נובע בשל מספר רב יותר של גברים מבוגרים.
רוב המובטלים הינם מבוגרים. בסה”כ 53% מהמובטלים הם בגיל 35 ומעלה.

שיעורי האבטלה של גברים ערבים וחרדים גבוהים יחסית. 15% מהמובטלים בחודש יוני הם ערבים ו-7% הם חרדים. שיעור האבטלה של הגברים הערבים והחרדים (11.8% ו-12.6% בהתאמה) גבוה יחסית לשאר קבוצות האוכלוסייה (שיעור אבטלה ממוצע בגובה 9.8%) .

רוב המובטלים הינם בעלי משפחות. כ-60% מהמובטלים בחודש יוני הם נשואים או גרושים ול-48% מהמובטלים יש ילד אחד לפחות עד גיל 17 במשק הבית.

בהשוואה לפברואר, חלה עלייה בשיעור האבטלה בכלל ענפי המשק. מובטלים רבים מהחודשים האחרונים מגיעים גם מענפים שבהם שיעור ההשבתה אינו גבוה במיוחד. 55% מהירידה במספר המועסקים בחודשים פברואר עד יוני 2020 מקורה בענפים מהחציון העליון של שיעור ההשבתה.

שוק העבודה עדיין מתאפיין במיעוט משרות פנויות ובריבוי מחפשי עבודה. בחודש יוני היו כ-9 מובטלים על כל משרה פנויה במשק – פי 6 מאשר היחס בתקופה שלפני המשבר, זאת כשבכל הענפים חלה עליה משמעותית ביחס המובטלים למשרות פנויות. ממצא זה ממחיש שעיקר הבעיה בשוק העבודה נעוצה בשלב זה בביקוש נמוך של הפירמות לעובדים.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.