כמות השכירים שעומד לרשותם רכב מהמעסיק במגמת עליה

בהודעה זו מוצגים לראשונה נתונים על שכירים שעומד לרשותם רכב מהמעסיק ועל שווי השימוש ברכב בשנים 2016-2006 לפי מאפיינים שונים. שווי שימוש ברכב הוא סכום הנזקף להכנסת העובד שקיבל רכב ממעסיקו. סכום זה מהווה שווי כספי של טובת הנאה הגלומה בשימוש הפרטי ברכב. הטבה זו מחויבת במס על פי מדרגות המס של העובד.

• כ-317 אלף שכירים שהם 8.5% מכלל השכירים, השתמשו במהלך שנת 2016 ברכב שהעמיד לרשותם המעסיק.
• באותה שנה השכר הממוצע של שכירים שעמד לרשותם רכב היה יותר מ-25,000 ש”ח, והממוצע החודשי של שווי השימוש ברכב היה 3,172 ש”ח.
• גובה השכר של מקבלי הטבה זו היה פי 2.6 מהשכר הממוצע של כלל השכירים, פי 2.3 בקרב גברים ועד פי 2.9 בקרב נשים. מגמה זו נשמרה לאורך השנים 2016-2006.
• רוב השכירים שעומד לרשותם רכב מהמעסיק הם גברים; בשנת 2006 אחוז הגברים היה 80%, לאורך השנים חלה ירידה קלה עד ל-77% בשנת 2016.
• מבין היישובים הגדולים, במודיעין מכבים-רעות ואחריה בהרצלייה ובכפר סבא, אחוז השכירים שעמד לרשותם רכב מהמעסיק היה גבוה במיוחד ביחס לגודל היישוב וכן השכר שלהם. לעומת זאת, בבני ברק אחוז השכירים שעמד לרשותם רכב מהמעסיק וכן השכר שלהם היו הנמוכים ביותר.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.