“כנס היסוד” להקמת תלמוד תורה “צאן קדושים” לבני ק”ק תימן בעיר בני ברק

בעש”ק פרשת במדבר התקיים בבית מרן פוסק עדת תימן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט”א “כנס היסוד” להקמת תלמוד תורה “צאן קדושים” לבני ק”ק תימן יע”א בעיר בני ברק ת”ו, בהשתתפות מייסדי הת”ת הרבנים החשובים שיחי’, ובראשם ידידנו הרב משה לוי שליט”א היוזם והפועל ללא לאות להקמת הת”ת, תוך התייעצות מתמדת וקבלת דעת תורה ממרן שליט”א.
הרבנים משתתפי האסיפה שטחו בפני מרן שליט”א את תכניותיהם לקראת התחלת רישום התלמידים לכיתת “מכינה” ולכיתה א’, וביקשו להתייעץ לגבי התוויית דרך הת”ת, וכיצד יש לפעול על מנת שיצליח וישגשג ויוציא פירות טובים, ילדי חמד המתעלים בתורה ויראת שמים יחד עם שמירה על מסורת אבותינו הקד’.
מרן שליט”א ייעץ והשיב על שאלותיהם החשובות, הדריכם לגבי הדרך שבה צריך ללכת, והדגיש בפניהם כי אין סתירה כלל בין דרך “עולם התורה והישיבות” בזמנינו, לבין השמירה על מסורת ומנהגי אבותינו ורבותינו הקד’, רק שצריך לדעת לשלב את הדברים בחכמה בדעה ובהשכל. בסיום דבריו בירכם מרן שליט”א בחום רב, שיזכו להקים את הת”ת “צאן קדושים” ללא הפרעות וקשיים, ושזכות אבותינו ורבותינו הקד’ תלווה אותם בכל דרכיהם ומעשיהם.
תלמוד תורה “צאן קדושים” הינו בנשיאותו של מרן הגר”י רצאבי שליט”א, פועל עפ”י הכוונתו והדרכתו בכל העניינים, ומיועד לבני תורה תושבי העיר בני ברק.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.