כ- 800 מיליון ש”ח יישלחו למאות אלפי בעלי חשבונות לא פעילים

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון הורתה לגופי הגמל לשלוח צ’קים לבעלי חשבונות לא פעילים בהם מופקדים עד 8000 ₪
כ- 800 מיליון ש”ח יישלחו למאות אלפי בעלי החשבונות
הממונה על שוק ההון, ד”ר משה ברקת, החליט על הרחבת מהלך שליחת צ’קים מקופות הגמל לבעלי חשבונות קטנים לא פעילים. ההוראה החדשה קובעת כי על גופי הגמל לשלוח צ’ק לבעלי חשבונות לא פעילים של עד 8000 ₪. כמו כן, יישלחו שוב פעם צ’קים לבעלי חשבונות קטנים יותר שלא פדו את הצ’קים בפעמים הקודמות (בהם נשלחו צ’קים לבעלי חשבונות לא פעילים בהם עד 1350 ₪). כיום, קיימים כ- 300,000 בעלי חשבונות לא פעילים, בהם מופקדים בין 1350 ₪ ל- 8000 ₪, ועל כן הסכום שיוחזר לציבור בפעימה זו צפוי להיות משמעותי ביותר, והוא עומד על כ- 800,000,000 ש”ח. כל מה שנותר לעמית לעשות בהליך זה, הוא להפקיד את הצ’ק אותו הוא מקבל מהגוף המנהל את חשבונו.

בשנת 2016 יצאו תקנות שאפשרו לעמית בעל חשבון לא פעיל עם יתרה של עד 8,000 ש”ח למשוך את כספו בפטור ממס, אך רק אחוז קטן של עמיתים משכו את כספם. לאור המודעות הנמוכה של הציבור לכספים אלו, יצא בשנת 2018 תיקון שקבע כי על החברות המנהלות להוציא לעמיתים צ’קים בדואר בגובה הסכום שנמצא בחשבון הלא פעיל .

על מנת לטפל קודם בחשבונות שבהם דמי הניהול גוברים על התשואות, נשלחו בין מאי 2018 למרץ 2019 לכ- 250,000 עמיתים המחאות בדואר. בנוסף, חלה חובת דיווח לממונה על מנת לוודא כי החברות מקיימות את דברי החוזר. בעקבות המהלך, נפדו עד כה כ- 50 מיליון ₪ מחשבונות קטנים, שסביר להניח כי בעליהם, כלל לא ידעו על קיומם של הכספים.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.