לאור ריבוי העולים מצרפת: הוקם “איגוד הרבנים” לעולי צרפת בנתניה

האדמו”ר מקאלוב שליט”א, יוזם האיגוד, קרא בעקבות הקמת האיגוד: “מהם ילמדו וכן יעשו להתאגד יחד, כדי שלא לנחול מפלה ח”ו כמו נפוליון”

לאור העליה ההמונית מצרפת שהתחילה לפני חמש שנים בעקבות ריבוי הפיגועים ומקרי אנטישמיות בצרפת, התרבו ציבור עולי צרפת בארץ.

רבים מהם מגיעים לעיר נתניה, שם עולי צרפת מונים כבר מונים בה היום כחומש מתושבי העיר, ויש כעשרים אלף עולי צרפת בין כמאה אלף תושבי נתניה.

הודות לפעולותיהם הנמרצות של עסקני “קרן לילדי צרפת” שהוקם לפני כמה שנים, הפועלים בתדירות להקמת והכשרת בתי ספר תורניים להכניס בהם ילדי העולים צרפת, התחילו להתרבות קהילות שומרי תורה ומצוות של עולי צרפת בנתניה, והורגש צורך להקים גוף שיאחד ויחזק את כל הקהילות.

ביוזמתו של האדמו”ר מקאלוב שליט”א מארה”ב העומד בראש הפעולות לחיזוק יהדות צרפת, ובעידודם של האדמו”ר מצאנז שליט”א מנתניה והגאון רבי מאיר קסלר שליט”א רבה של קרית ספר העומדים לימין העסקנים, הוקם בימים אלו “איגוד הרבנים” לעולי צרפת בנתניה. זה הפעם הראשונה בארץ, שמקימים ארגון רבני מיוחד לעולים ממדינה מסוימת, לאור ריבוי העולים.

באסיפת הרבנים שהתקיימה בראשית השבוע, הוחלט על קווי היסוד של הארגון, לחזק את הקשר והעזרה ההדדית בין כל הרבנים וכל הציבור, על ידי כנסים ואירועים של כלל הרבנים והקהילות, וכן שיעורים קבועים בהלכה ויהדות שילמדו בכל בתי המדרשות, והפצת עלון חודשי בצרפתית, ועוד. כמו כן יעבדו בשיתוף פעולה להתמודד עם הבעיות של חינוך ילדים בעיר, ושאר בעיות העולות על הפרק. אך גוף האיגוד, הוחלט, יישאר בלי שום קשר פוליטי לשום מפלגה וכדומה, רק כלל הציבור של שומרי תורה יעבדו יחד במטרה משותפת למען שמירת וחיזוק הדת.

במכתב מיוחד שכתב האדמו”ר מקאלוב שליט”א לרפו”ש בעיניו, בשל מחלתו, לחברי “איגוד הרבנים”, הוא כותב על הקידוש השם “שיש באיגוד הזה בזמנינו כשמתרבה בכל העולם רוח של מחלוקת ופילוגים מיותרים המזיקים לכל הצדדים”.

בהמשך המכתב מביא האדמו”ר בשם הגאון הנודע רבי חיים מוואלוזין זצ”ל, שהתנבא מראש במלחמת נאפולין נגד רוסיא, שחיילי צרפת שהונהגו ע”י מפקדים זרים שכל אחד רצה שהנצחון יבוא דווקא על ידו לכבוד עצמו, לא יוכלו לנצח במלחמה, כמו שארבעה סוסים חזקים לא יכולים להוציא עגלה מהבוץ כשכל אחד מושך לצד אחר.

האדמו”ר מקאלוב שליט”א מציין, ש”יש ללמוד מזה מוסר השכל לרוחניות, שיכולים להצליח רק כשמתאגדים במטרה משותפת למען כבוד מלך מלכי המלכים, כמו שעושים חברי האיגוד. ומסיים, שמהם ילמדו וכן יעשו גם שאר בני ישראל, להתאגד יחד כדי להרבות כבוד שמים, ובזכות זה נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו אמן”.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.