לאחר דיון סוער: קודם חוק מימון הפריימריז

ועדת הפנים בראשות ח”כ דודי אמסלם אישרה לקריאה שניה ושלישית את הצעת “חוק מימון הפריימריז”

הוועדה פיצלה מהחוק את הסעיף המעניק כספים גם למפלגות שאין בהן פריימריז, ועדת הפנים בראשות ח”כ דודי אמסלם אישרה לקריאה שניה ושלישית את הצעת “חוק מימון הפריימריז”, לאחר שהחליטה להמליץ למליאה לפצל את הסעיף שמעניק מימון שך 50,000 ₪ למפלגה שלא מתקיימים בה פריימריז. בכפוף להסכמת המליאה סעיף זה לא ייכלל בחוק. ההצבעה לא כוללת מספר 3 סעיפים נוספים, עליהם נטענו טענות “נושא חדש”, והן יחזרו להצבעה בוועדה לאחר הכרעת ועדת הכנסת בנושא.

הסדר המימון שנקבע בחוק יחול רק אם חלו 3 תנאים: א. במפלגה חברים לפחות 5000 חברים. ב. שבבחירות המקדימות האמורות בוחרים רוב חברי המפלגה, (להוציא, לדוגמה, בחירות במחוז מסוים, אלא אם כן הבחירות במחוזות יתקיימו באותו יום בכל המחוזות). ג. שהפריימריז מתקיימים בסמוך לבחירות לכנסת – חצי שנה לפני הבחירות או מעת פיזור הכנסת. אם לא יתקיים אחד מהתנאים, הסדר המימון לא יחול.

על פי הצעת החוק מועמד לפריימריז זכאי לקבל מאוצר המדינה מענק, אם הוא נבחר ציבור שאינו ראש רשות מקומית, כלומר – ח”כים, שרים וסגני שרים בלבד. כל אדם אחר שמתמודד בפריימריז יוכל לקבל הלוואה או יגייס תרומות. המענק וההלוואה יינתנו רק למועמד שמתמודד בפריימריז ולא יוענק למשוריינים.

יו”ר הוועדה ויוזם החוק, ח”כ דודי אמסלם: “זה אחד החוקים החשובים בכנסת זו. הוא בא להפריד בין הון לשלטון. ח”כ לא אמור לפגוש צ’ק. לרוב המועמדים אין בעיה לגייס תרומות, אבל הם צריכים לייצג את עמדת הציבור ולא את האינטרסים של התורם. אני לא קורא לזה תרומה. אני קורא לזה שוחד. אומרים שזה עולה כסף. אפשר לבטל את הבחירות. הן עולות המון כסף. תרומת הצעת החוק לניקיון הפוליטיקה דרמטית למול עלות יחסית לא גבוהה”.

הצעת החוק מחייבת את המועמד לפריימריז שקיבל מענק, להחזיר כספים אם נותרה לו יתרה לאחר הפריימריז. בין התנאים לתשלום המענק פיקוח על הוצאת הכספים. מועמד יקבל את ההלוואה רק אם הגיש אישור שהגיש מועמדות לפריימריז. לבקשת מבקר המדינה נוספה להצעת החוק דרישה לדוח כספי מלא. חובת הדיווח חלה גם על מתמודדים שפרשו מהמרוץ. כן תוקן סעיף העונשין, שחל על מתמודד שמפר חובות ומגבלות. מדובר בהוראת עונשין חדשה לפיה שימוש בכספי המימון הציבורי שלא למטרת פריימריז יהיה עבירה פלילית.

החוק קובע שהמפלגה תמסור למבקר המדינה ולרשם מידע, שכן ההלוואות מבוססות על נתונים שבידי המפלגות והן חייבות על פי החוק למסור אותם.
מועמד שאינו נבחר ציבור יהיה זכאי למענק בדומה לנבחר ציבור, ובלבד שייבחר לכנסת. המענק הוא למימון ההתמודדות בפריימריז בלבד, אבל הוא יוכל לזקוף הוצאות שהיו לו לפני תקופת הבחירות

ח”כ עליזה לביא הגישה הסתייגויות בשם סיעת יש עתיד. בין השאר הציעה למחוק את הסעיף האוסר על מועמד קבלת תרומות וכן למחוק את הסעיף לפיו מועמד זכאי לקבל מענק מאוצר המדינה. לדבריה: “גם מועמדים שלא ייכנסו לכנסת יקבלו כסף. זה כספי ציבור. המדינה משלמת כסף של משלמי מיסים”. ההסתייגויות לא התקבלו

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.