לאחר עשרות שנים: נקנה בית המדרש בליז’ענסק בפולין (תמונות)

הצאצא גאל את בית המדרש של סבו בעל ה’נועם אלימלך’ בעיירת ליז’ענסק שבפולין. בית הכנסת שימש את רבי אלחנן ווייסבלום זצ”ל הממלא מקום אבותיו צדיקי בית ליזענסק באדמורו”ת, הרבי ר’ אלימלך בן ר’ אלעזר בן ר’ נפתלי בן ר’ אלעזר בן רבן של ישראל הרבי ר’ אלימלך מליזענסק זי”ע.

רבי אלחנן היה מפורסם בקדושתו וענוותנותו והנהיג את בית מדרשו “נועם אלימלך” שם התפללו מסלתה ושמנה של חסידי ליזענסק. ברשותו היה המפתח לציון שם נטמן לאחר פטירתו. ישנם עוד שרידים מוצלים מאש יוצאי ליזענסק ומתפללי בית המדרש הזוכרים ומזכירים בערגה את קדושתו ואת קדושת בית מדרשו.

ביום כ”ד שבט, פקד את ציונו נכדו ממשיך שושלת בית ליזענסק האדמו”ר רבי דניאל רוקח שליט”א מליזענסק, ביחד עם קבוצת חסידים שהשתטחו על הציון הקדוש של האדמו”ר מהר”י מבעלזא זי”ע בעיר בעלזא שבאוקראינה ביום היארצייט כ”ג שבט.

מזה שנים רבות שקבוצת עסקנים בראשות האדמו”ר מליזענסק מנסים לגאול את בנין בית המדרש המקודש, ובהשגחה פרטית וסייעתא דשמיא איסתייעא מילתא, ביום כ”ד שבט בו חל יו”ד של האדמו”ר האחרון. הבנין חודש בשנים אחרונות ע”י תושב מקומי ובו נמצא שטח מסחרי המתאים להיות בית מדרש רחב ידיים. בקומות העליונים ישנם דירות מרווחות שיוכלו לאכלס את המבקרים הרבים. בצמוד לבניין ישנו מגרש ענק המשמש כיום את ארגון “הכנסת אורחים – ליזענסק” ביומי דהילולא. כאמור החוזה נחתם על ידי נכדו האדמו”ר מליזענסק בעיר לאנצוט אצל עו”ד ונוטריון.

יצויין, שהמוכר התעקש לסגירה מהירה עם תשלום מלא, ולמרות הקושי הניצב לפניו לא נמנע האדמו”ר מליזענסק מלהסכים לתנאי המקח שהציב המוכר, שכן יתכן מאוד שהזדמנות כזו לא תחזור ח”ו. האדמו”ר שילם מיד את המקדמה והתחייב לסגור בהקדם, כדי להציל ולגאול את המקום הקדוש שיוכל לשמש את המוני הבאים להשתטח על הציון בכל ימות השנה.
בהיוודע הבשורה מגאולת המקום הקדוש ומרכישת מקום לתועלת המוני, הודיעו נדיבי עם ברצונם לרכוש לעצמם זכות בגאולת המקום הקדוש ולסייע להמוני העולים לציון, ומקווים שמהם יראו וכן יעשו עוד נדיבי עם, ובכך יזכו לברכות וזכות קודש הקדשים הרבי רבי אלימלך זי”ע ויזכו להבטחתו להכיר טובה לכל המסייעים לנכדיו, שבוודאי יחול על למסייעים לנכדו העושה גדולות ונצורות למענו ולמען צדיקי השושלת.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.