“לא היתה משפחה מחסידיו שלא נושעה בזכותו בחייו” הילולת האדמו”ר אבי המשפיע

מרן החזו”א חיבבו ביותר והיה משתעשע עמו בפלפולי דאורייתא. נסתלק כמה שעות לאחר עריכת הטיש לע”נ זקנו הרה”ק רבי משה מלעלוב זיע”א

היום יחול יומא דהילולא העשרים של כ”ק מרן אדמו”ר ה”שלהבת אש” מלעלוב זי”ע אשר עלה בסערה השמימה בי”ד טבת תשס”א ומנו”כ בהר הזיתים, סמוך לציון אביו הרה”ק רבי משה מרדכי מלעלוב זי”ע.

כ”ק מרן האדמו”ר רבי אלתר אלעזר מנחם זיע”א מלעלוב – נולד ב-ד’ אב ה’תרצ״ה בין חומות ירושלים עיר הקודש. נקרא ע״ש זקינו הרה״ק מרן רבינו אלעזר מנחם מלעלוב וע״ש דוד אביו הרה״ק ר’ אלתר מסוסנובצא. בשנים ה’ת”ש-ה’תש”ה. תנאי הקיום היו קשים ביותר, ואביו הרמ”מ הק’ הגיע למצב שאפילו לחם בלבד לא היה לו, נאלץ לעבור לתל-אביב (בהמלצת הרה”ק ר’ שלמה מזוויעהל זיע”א).

בילדותו למד בת״ת חב״ד בת״א, שם ספג תורה וחסידות במידה גדושה. כבר באותם ימים ניכרו בו גינוני קדושה. בימי בחרותו למד בישיבה למצויינים ״תפארת ציון” והיה תלמידו של מרן הגרמי”ל ליפקוביץ זצ”ל. רבינו היה חלוש מאוד, ונחשב מעילויי הישיבה, וכן סיפרו עליו כי התמיד מאוד בלימוד התורה הקדושה עד כי מרן החזו”א חיבבו ביותר והיה משתעשע עמו בפלפולי דאורייתא. וכך עלה ונתעלה. לאחר מכן עבר לישיבת לומז’א בפתח תקווה. שימש כמגיד שיעור וראש ישיבה והרביץ תורה ודעת בישיבת לעלוב בת״א ומסר שיעורים תמידין כסדרן מדי יום ביומו.

לאחר פטירת אמו ע”ה פתח את ישיבת כולל האברכים שם השקיע כל כוחו ומרצו, כדי שילמדו בהתמדה בלימוד רצוף ובתענית דיבור, להרבות כבוד שמים. היה בעל יראת שמים עצומה. שקדן עצום. ענוותן. בעל רוח-הקודש. רבים פנו אליו ונושעו. סיגף עצמו בתעניות. קירב רבים לאבינו שבשמים. ביקש לעזור לכל אדם. כאשר הבחין, שיש למישהו מצוקה, פנה אליו כדי לסייע לו. בכה רבות לבורא על צרותיהם האישיות של יהודים בפרט ועל עם ישראל בכלל.

חסידיו בארה״ב מציינים ברטט, כי בכל עשרות שנות הנהגתו, לא נמצאה אפילו משפחה אחת ששיחרה לפתחו ולא זכתה להיפקד בדבר ישועה ורחמים, אם בזש״ק ואם בזיווגים הגונים אף אלו שלא היו יכולים להיוושע בדרך הטבע. בעל אהבת ישראל מופלאה. כיהן כאדמו”ר בבית-מדרשו של אביו ברחוב רבי עקיבא וכן בקרב חסידיו הרבים בארה”ב. ידע את יום פטירתו והלך באותו היום והודה למנהלי המוסדות ונפרד מהם על אף שמעולם לא נהג כך. נסתלק ב-י”ד טבת התשס”א. חי כ-66 שנים.

השאיר אחריו ברכה מרובה. בנו האדמו”ר השרף הק’ מרן אדמו”ר רבי דוד מלעלוב שליט”א, בנו שמשמש כאב”ד דקהילת לעלוב הגה”צ המשפיע רבי חיים יוסף שליט”א, בנו האדמו”ר הגה”צ רבי יעקב יצחק שליט”א חתן הגאון רבי מנשה קליין מאונגוואר זצ”ל, בנו הגה”צ המשפיע רבי נחמן שליט”א, בנו המשפיע המפורסם בעולם כולו הגה”צ רבי אלימלך שליט”א.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.