“לא מסכים לדור חדש של מורות ומורים חרדים עניים”

יו”ר ועדת הכספים, ח”כ גפני, דורש מהאוצר לתת לעובדי הוראה חרדים את כל תוספות השכר שניתנו לעובדי המדינה ולעובדי הוראה בחינוך הממלכתי. { גפני מאיים}

 

     “לא במשמרת שלי! לא מסכים לדור חדש של מורות ומורים חרדים עניים”, כך הצהיר היום (ד’) יו”ר ועדת הכספים, ח”כ משה גפני (יהדות התורה) בדיון שני במספר שהוא קיים בוועדה בעקבות הפגיעה בתנאי שכרם של עובדי הוראה חרדים. גפני את השמיע את הדברים לאחר שבמהלך הדיון,בשבוע שעבר  חלה התקדמות בהתייחסות לנושא ע”י נציגי משרד האוצר, אגף תקציבים והממונה על השכר, לאחר שבשבוע שעבר התברר שעובדי הוראה חרדים לא קיבלו את תוספות השכר שניתנו בגין הסכמים קיבוציים לכלל עובדי ההוראה במדינה, תוספת ספציפית של 10% יחד עם תוספות נוספות שסה”כ מגיעות לכדי תוספת שכר של 16%. בנושא אחד כן חלה התקדמות מהשבוע שעבר ונוכח התערבותו של גפני, משרד החינוך הודיע שהאוצר הסכים לממן את תשלום המענק החד-פעמי בסך 1,000 ₪ למורים חרדים, מענק אותו קיבלו זה מכבר המורים בחינוך הממלכתי. גפני קצב בשבוע ימים את הזמן שבו הוא דורש את תשובת אגף התקציבים והממונה על השכר בעניין מתן תוספות השכר גם למורים החרדים.

עוד עלה במהלך הדיון, הצורך לשקול את יישום רפורמת ‘אופק חדש’, שמכוחה ניתנו תוספות השכר לעובדי ההוראה במערכת החינוך הממלכתית, גם בחינוך המוכר שאינו רשמי ובמוסדות הפטור החרדיים. גפני קרא לראשי מערכת החינוך החרדית, מנהלי הסמינרים והסתדרות מורי אגודת ישראל לבחון את הדבר ואף קרא לפנות בעניין לרבנים, שכן “כל שינוי במערכת החינוך החרדי דורשת את הסכמת והנחיית הרבנים”.

מנהל האגף להכשרת עובדי הוראה במשרד החינוך, נח גרינפלד, הודיע בפתיחת הישיבה, כי “נוכח היענות האוצר לבקשת משרד החינוך ולדרישת יו”ר ועדת הכספים, התקבלה החלטה חיובית שהמענק החד-פעמי לעובדי הוראה בסך 1,000 ₪, יינתן גם לעובדי ההוראה במוסדות הפטור”.

מנכ”ל החינוך העצמאי, הרב אליעזר סורוצקין, קרא “להחיל את זה גם על מזכירים ושרתים, עוד כמה מאות עובדים ברחביי הארץ”.      גפני תמך בבקשתו וקרא לגרינפלד “מבקש להעביר החלטה שגם כל עובדי המשק, גם מזכירים וגם שרתים יקבלו את המענק, כמו בכל מערכת החינוך”.

בעניין תוספת השכר הקבועה בסך 10% שניתנה לעובדי הוראה במכללות לחינוך ולכלל עובדי ההוראה בחינוך הממלכתי אמר גפני: “מדובר בשערורייה, הבעיה שתמיד החרדים מקבלים פחות ואח”כ אומרים שאנחנו דווקא מקבלים יותר”.

     רפרנט חינוך באגף תקציבים במשרד האוצר,  שאול קירשנבאום: “ההסכם שנחתם עם המכללות ושבגינו ניתנה התוספת הזו, הוא הסכם ייחודי להן וחל בין השאר, בעקבות המעבר שלהן לות”ת (הוועדה לתכנון ולתקצוב במועצה להשכלה גבוהה (א”ק)) וכן בעקבות הדרישה מהן להצטמצם ולהתאחד לכמה מכללות ביחד ולהתייעל. כחלק מתהליך המעבר נחתם הסכם שכר עם תנאים ספציפיים. בנוסף, הרפורמה של אופק חדש עם בתי ספר הרשמיים הובילה גם לשינויים בשכר למורים במכללות. הסמינרים החרדיים צריכים לקבל כמו הסכמים כלליים במשק, כאן זה הסכם ייחודי”.

סגן הממונה על הממונה על השכר, קובי בר נתן: “לממונה על השכר יש סמכות לחתום על הסכם עם עובדי המדינה כמעסיק. החוק נתן לו סמכויות גם לאשר הסכמים עם גופים חוץ-ממשלתיים, מתוקצב או נתמך, עיריות, חברות ממשלתיות, מועצות דתיות, אוניברסיטאות וכד’. אין לנו אפשרות של החלה על גופים אחרים שלא בגדר הסמכות של הממונה על השכר. אין לנו סמכות להחיל הסכמים מקבילים”.

יו”ר ועדת הכספים גפני הבהיר: “החינוך החרדי לא נמצא במעמד של הגופים עליהם את מדברים מטבע ברייתו. אתם מעמידים את המורות החרדיות מאחור. מה זה קשור לאופק חדש? אתם רוצים שתהיה רמה גבוהה יותר של מורים ומורות ומורים ומורות חרדיים אתם לא רוצים??! אני לא מקבל את התשובה הזו. אומר המשרד הייעודי ,משרד החינוך, שהוא מוכן לשלם ובתנאי שמשרד האוצר יביא את הכסף הזה. המורות האלה יישארו מאחור כי לא הולכות לות”ת. כי מטבע בריאתו של החינוך החרדי”.

ח”כ ישראל אייכלר (יהדות התורה)אמר בדיון: “אנחנו משלמים מיסים למרות שלא מסכימים עם כל מה שהמדינה עושה. תקציב מערכת ההשכלה הגבוהה הוא למעלה מ- 10 מיליארד ₪. למדינת ישראל יש תקציבי רווחה ובריאות ושם אין הבדל בין חרדי, חילוני, אשכנזי, מזרחי, ערבי, יהודי וכד’. רק במערכת החינוך עשו אפלייה וחרדי מקבל שיעורי תקצוב נמוכים יותר. זה שעובדים בתכנית החינוך העצמאית מאז קום המדינה לא צריכים להיענש. אנחנו לא נהיה בות”ת של החינוך החילוני, כי לא נהיה. אבל מה זה משנה, מורה צריך לקבל את אותו דבר”.

הרב סורוצקין אמר: “יש גם תכניות ייחודיים למשל לאלה שהולכים ללמד בפריפריה הרחוקה, דבר שחל רק על מורי המערכת הממלכתית אך לא על החרדית. כי רק לחינוך הכללי אך לא למוכר שאינו רשמי”.

מנהל סמינר בעלזא, הרב אברהם פנר התייחס לעניין ואמר: “נושא הסמינרים גם ככה מתקשים מאוד לעמוד במשימותיהם אך עושים עם ההסכמים הקואליציוניים אך הגיעה העת לתקן שיהיה בתקן ולא כל פעם מחדש במלחמות. הטיעונים של הסכמים ייחודיים, זה זריית חול בעיניים. המורה שמקבל את זכרו עושה את אותה עבודה בדיוק גם אם הוא ערבי או דרוזי. סלע קיומנו זה חינוך הילדים וזה באמצעות המורים. ולהבדיל בין מורה אחד לאחר לא נכון!”.

     מזכ”ל איגוד הסמינרים, הרב יצחק אוסטרליץ סיכם: “כיום עובדי הוראה חרדיים מתוקצבים באגף עובדי הוראה ב- 40% ממה שמתוקצבים עובדי הוראה בחינוך הממלכתי”.

יו”ר הוועדה, ח”כ משה גפני, אמר כי “המצב שנוצר משמעותו שיהיו מורות ומורים חרדים עניים בדור הבא. מאז אופק חדש נפתח פער גדול בין המורים. אני לא מקבל את המצב הזה שבו מורים מהחינוך הממלכתי מקבלים תוספת בגין מעבר לאזורי עדיפות ואילו מורים חרדים לא. אני אפנה בעניין ללשכה המשפטית במשרד החינוך ולמשרד המשפטים. אין הבדל בין תלמיד בחינוך הממלכתי בשדרות לבין ילד בחינוך העצמאי בעיר, שניהם חוטפים טילים מעזה באותה מידה. את המורים של שניהם יש לתקצב באותה מידה”.  גפני הוסיף: “המצב הזה לא יימשך, לא במשמרת שלי. אם לא תמצאו את הפתרון לעוד 10% האלה, לא יהיה פתרון לעוד הרבה נושאים שמגיעים לכאן לוועדת הכספים. לא מסכים למצב הזה שיקום דור חדש של מורים ומורות עניים. אם לא אקבל תשובה תוך שבוע שלא יעבירו את הכסף הזה לסמינרים לא יהיה עוד הרבה דברים”.

במקביל פנה גפני לראשי החינוך המוכר שאינו רשמי ולמנהלי הסמינרים לבחון את האפשרות להצטרף או ליישם באופן כלשהו את רפורמת אופק חדש, נוכח הפערים שנובעים מאי יישומה בחינוך החרדי. “אני מבקש מהרבנים לשבת על עניין אופק חדש שמהווה תוספת למשכורות המורים. צריך להתאים גם לחינוך החרדי, צריך גם לשאול את הרבנים, כי כל שינוי במערכת החינוך אצלנו מצריך אישור הרבנים”.

לבסוף סיכם גפני והצהיר: “לא אוותר בעניין הזה. נפלנו לקדנציה רעה בקדנציה הקודמת, למשל בנושא הקייטנות בקיץ. איפה היה משרד המשפטים אז? הן לא חלק ממערכת החינוך? הילד בשדרות שונה מהילד בחינוך הממלכתי או הממלכתי דתי כשנופלים רקטות וכד’? למה הוא לא זכאי לקייטנה? וכך גם לגבי כל שאר הנושאים. אין מקום לאפלייה בין מורים חרדים לכל השאר. אני דורש תשובה מאנשי האוצר בתוך שבוע, אחרת לא תינתנה תשובות לעניינים אחרים שהאוצר יביא לוועדת הכספים”.

 

2 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

  1. החכי”ם הם ערב רב ואין להם חלק לעולם הבא

    משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
    הגב