לא רק אתם הפסדתם: רווחי בנק הפועלים הצטמצמו

תיק האשראי של הבנק ממשיך לגדול

בשל השפעות משבר נגיף הקורונה, הרווח הנקי ברבעון הראשון של שנת 2020 הסתכם ב-192 מיליון ש”ח בהשוואה ל-821 מיליון ש”ח ברבעון המקביל אשתקד, ירידה של 76.6% ביחס לרבעון המקביל.

תיק האשראי של הבנק ממשיך לגדול: סך האשראי לציבור, נטו, הסתכם ברבעון הראשון של השנה ב-299.5 מיליארד ש”ח, בהשוואה ל-292.9 מיליארד ש”ח בסוף שנת 2019, עלייה בשיעור של 2.3%.

עלייה בהכנסות המימון: הכנסות מימון מפעילות שוטפת הסתכמו ברבעון הראשון של שנת 2020 ב-2,486 מיליון ש”ח בהשוואה ל-2,396 מיליון ש”ח ברבעון המקביל אשתקד, עלייה בשיעור של 3.8%.

במהלך מרץ 2020 הודיע הבנק כי לאירועים הנובעים מהתפרצות נגיף הקורונה עלולה להיות השפעה מהותית שלילית על תוצאות הבנק לשנת 2020, אך מוקדם היה עוד להעריך את היקפן.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.