לבקשת אזולאי: מבקר המדינה קבע: החרדים זכאים לקייטנות

בעקבות הדיון בוועדה לביקורת המדינה:

מבקר המדינה ילדי החינוך החרדי זכאים להיכלל בתוכנית ביה”ס של החופש הגדול

במכתב לשר החינוך כותב המבקר כי אין יסוד חוקי לאפליה בין החינוך הציבורי לחינוך החרדי וזאת בהתאם לחוק יסודות התקציב* חה”כ אזולאי ” אפשר שהחלטתו של שר החינוך שי פירון אינה חוקית. בהתאם לדברים המובאים במכתב אפשר שאף שופטי בג”ץ יסברו כי קיימת אפליה ויורו לשר לתקן אותה”* מנכלי”ת משרד החינוך גב’ מיכל כהן בוחרת שלא להגיב לפניות המבקר       ילדי ישראל יצאו לחופשת הקיץ ומשרד החינוך החל  להפעיל את מיזם ‘בית הספר של החופש הגדול’ רק לילדי החינוך הממלכתי והממלכתי דתי. כזכור חה”כ דוד אזולאי פנה בעניין לראש הממשלה, מבקר המדינה, והיועץ המשפטי לממשלה בדרישה לכלול גם את ילדי החינוך החרדי.

בדיון שהתקיים בשבוע שעבר בוועדה לביקורת המדינה בראשות חה”כ אמנון כהן טען חה”כ דוד אזולאי כי מדיניות משרד החינוך מעמיקה את הפערים בין אוכלוסיות שונות במערכת החינוך. “אני תושב עכו משלם מיסים כחוק שירתי בצה”ל ואני לא מבין מדוע הילדים שלי אשמים ששלחתי אותם לחינוך החרדי מה פשעם?!” אמר  אזולאי.

ח”כ אזולאי  הוסיף ואמר:”בהתאם להנחיה של משרד החינוך נוצר מצב בו גרים שני ילדים באותו בניין בעכו אחד יזכה לקייטנה והשני לא רק בגלל היותו חרדי רק בגלל שהוריו החליטו לשלוח אותו לחינוך כזה שאינו לפי השקפת עולמו של שר החינוך”.   במסקנות הוועדה שהונחו על שולחן הכנסת קובעת הוועדה לביקורת המדינה בראשות חה”כ אמנון כהן  :”הוועדה קובעת כי התשובות שניתנו על ידי נציגי משרד החינוך וע”י המשנה ליועץ המשפטי לממשלה בעניין אפליית החינוך הרשמי שאינו מוכר (חרדים, ערבים) אינן מניחות את הדעת. הוועדה סבורה ששר החינוך נקט מדיניות של אפליה וחוסר שוויון”   אמש (ג) שלח עו”ד הלל שמגר מנהל נציבות תלונות הציבור ממשרד מבקר המדינה מכתב לשר החינוך שי פירון במכתבו מציין עו”ד שמגר :”ניתן לראות בתכנית חלק בלתי נפרד מפעילותם החינוכית הסדירה של מוסדות החינוך הרשמי, לא נהיר מדוע היא לא הוחלה גם על מוסדות החינוך של תאגיד מרכז החינוך העצמאי ושל תאגיד מרכז מעיין החינוך התורני בארץ ישראל. זאת מכוח הוראות סעיפים 3 א (ט)-(י) לחוק יסודות התקציב, תשמ”ה -1985, הקובעת כי תאגידים יתוקצבו על ידי המשרד למטרות חינוך, על פי קריטריונים ענייניים אחידים ושוויוניים “כמו כלל ילדי ישראל”.   דבריו של עו”ד שמגר מגובים על ידי חוות הדעת שניתנה ממחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים. ונסמכת על פסיקות בג”ץ השונות.   חה”כ דוד אזולאי אמר בתגובה למכתבו של המבקר:” מבקר המדינה סבור כי קיימת אפליה כמו”כ עו”ד שמגר ממשרדו של מבקר המדינה מציין כי אפשר שהחלטתו של שר החינוך שי פירון אינה חוקית. בהתאם לדברים המובאים במכתב אפשר שאף שופטי בג”ץ יסברו כי קיימת אפליה ויורו לשר לתקן אותה”.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.