ששת ימים תעשה מלאכה • סיפור לשבת • איך התחכם ה’ישמח ישראל’ לבעל העסק הכושל?

על קדושת השבת ומעלתה, לכ’ פרשתינו ויקה”פ בה כתוב “ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קודש שבת שבתון לה'”

עסק בשותפות
יהודי פשוט נכנס פעם אל הרה”ק ב’ “ישמח ישראל” מאלכסנדר זי”ע והתלונן לפניו שאינו מרוויח די הצורך מהחנות שבבעלותו, הבין הרבי ברוח קדשו שהאיש פותח את החנות בשבת, וגם ידע שאם יוכיח אותו על כך – לא יתקבלו הדברים באוזניו. מה עשה הצדיק? אמר לו בחכמה: אני מוכן להבטיח לך שתתפרנס ברווח, בתנאי שתקבל אותי כשותף בחמישה עשר אחוזים מן העסק שלך, הסכים היהודי לתנאי השותפות.

לאחר שחתמו על העיסקה אמר לו הרבי: מאחר ששביעית מהעסק שייכת לי, ברצוני לסגור את החנות יום אחד בשבוע, שזהו החלק שלי בעסק, ואני בוחר לסגור את יום השבת, בשאר ימות השבוע תישאר החנות פתוחה ותראה בעסקיך ברכה והצלחה, והרווחים שתקבל אז יהיו כולם שלך, היהודי נתרצה על אתר לתנאי ומאז ראה ברכה מרובה בפרנסתו. מתוך הספר “עשר זכויות”

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.