להעריך מה שהשם נותן לנו / הרב יצחק לסרי

להעריך מה שהשם נותן לנו / הרב יצחק לסרי במאמר לפרשת כי תישא בוידאו וטקסט

http://youtu.be/fxeaJ4loZm8

פרשת כי תישא
בפרשת השבוע ראינו איך שעם ישראל חטאו בחטא גדול ונורא של חטא העגל. גם אחרי שעברו את יציאת מצרים וראו ניסים גלויים של ממש. עשרת המכות וקריעת ים סוף, וכל הניסים שה׳ עשה להם במדבר. ועם כל זה, עשו עגל ואמרו אלה אלוקיך ישראל!! איך אפשר להבין דבר כזה? איך הגיעו למדרגה כזו?
ועוד צריך להבין- שמשה רבינו רצה לראות את כבוד ה׳ – אמר לו הקב״ה לא תוכל לראות את פני. ומדוע? כתוב בגמרא -שאמר לו: כשאני רציתי אתה לא רצית, שאתה רוצה אני לא רוצה. זאת אומרת- שלפני כן ה׳ רצה להראות לו את כבודו- ומשה רבינו הסתיר את פניו, ולא רצה לראות. אז עכשיו שהוא כן רוצה ה׳ לא רוצה. ומדוע? למה לא?
אלא יש פעמים שאדם מקבל הארה ועזרה משמיים שה׳ נותן לו ומעניק לו הצלחה בכל מעשה ידיו. בפרנסה בילדים, בכל עסקיו. אבל אדם אינו מנצל את זה להתקרב לבורא עולם. אלא רק מתרחק עוד יותר. וחושב שהכל מגיע לו בגלל כישרונותיו והצלחתו. עד שפתאום ה׳ לוקח לו את הכל, ונשאר בלי כלום. ומרגיש ריחוק, אין פרנסה, יש קשיים בבית, בעבודה, עם האישה עם הילדים. ולא מבין למה?? מדוע זה מגיע לי?
התשובה היא- כשאני רציתי, כשאני נתתי לך.. לא ניצלת. לא הערכת. לא הודית לי. לא התפללת. כלום.. אז עכשיו שאתה רוצה- תחכה! גם לי יש את הזמן שלי.
עם ישראל קיבלו הכל, ראו הכל. ניסים גלויים של ממש. מראות אלוקים מול העניים. אבל לא ניצלו את זה. חשבו שזה רגיל כך שיש ניסים ושה׳ נמצא תמיד ואין בעיה בשום דבר. יש להם אוכל מן השמיים, הבגדים לא היו מתבלים. ואין סלעים ולא עקרבים במדבר. חשבו שמגיע להם הכל. ולא ידעו להעריך.
פתאום קרה זמן, שחשבו שה׳ עזב אותם ומשה רבינו לא יורד מהשמיים. כנראה נגמר הכל, והכל סתם הצגה. לכן הגיעו לדרגה שעזבו הכל וחטאו בעגל!!
כמה אנו צריכים ללמד מכך, לנצל את מה שבורא עולם נותן לנו. זה לא טבעי שאדם קם בבוקר ולא כואב לו כלום, זה נס כל בוקר. זה לא רגיל שיש לאדם אישה וילדים. ופרנסה בשפע. ישנם אלפים ומילונים שלא זכו. ואין להם כלום. ולנו שיש לפעמים לא מעריכים מספיק. לא מנצלים את זה, להודות לבורא עולם. לומר לו תודה רבה, להתקרב אליו.
אם אנו נשתדל אפילו במשהו קטן. כל אחד בדרגה שלו. בשמירת שבת, בצניעות, בכשרות. בכל דבר שאפשר.
אז הוא ימשיך תמיד לתת לנו ׂשפע ממרומים. ונזכה לקרבתו בתמידות.
ה׳ יזכינו!! שבת שלום!!

Rabbi itzchak lasry
Ocean city MD USA
Www.haravlasry.com

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.