לימוד שעות רצופות לאור המצב הביטחוני

תחילת הזמן לוותה באווירה מיוחדת, בשל העובדה שהזמן התחיל סמוך ונראה לירי הטילים ולהפסקת האש. חלק מן התלמידים המתגוררים בערים שספגו את אש הטילים

זמן קיץ בישיבת ‘בני יששכר’ בחדרה החל בחיזוק מיוחד לאור המצב הביטחוני. תלמידי הישיבה שהשתתפו בישיבות בין הזמנים שיזמה הישיבה, אמרו כי הרגישו את הרציפות של הלימוד גם בימי בין הזמנים.

תחילת הזמן לוותה באווירה מיוחדת, בשל העובדה שהזמן התחיל סמוך ונראה לירי הטילים ולהפסקת האש. חלק מן התלמידים המתגוררים בערים שספגו את אש הטילים, והיו באימה גדולה סיפרו על קבלות שקיבלו לקראת ימי הקיץ, לאור הסכנה הגדולה שהייתה.

ראשי הישיבה עודדו את הבחורים לנצל את ימי ספירת העומר המסוגלים לעלייה בתורה, ללימוד שעות רצופות שכפי שהאריכו בספרים היא סגולה גדולה לעלייה בתורה ויראת שמים. כפי הנהגתם של גדולי ישראל שהקפידו מאוד על סדרי לימוד של מספר שעות ללא הפסקה.

בשיחות שמסרו רבני הישיבה הם חיזקו את הבחורים שקיבלו על עצמם קבלות לקראת זמן קיץ לישועת כלל ישראל.

הרבנים הדגישו בשיחותיהם שהמצב הביטחוני מלמד אותנו שאין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמים ‘אפילו מומחי הביטחון הגדולים מודים בפה מלא, שאין להם פתרון צבאי למצב רק לימוד ותפילה’.
תלמידי הישיבה קיבלו על עצמם להיות בחינת איש את רעהו יעזרו ולאחיו יאמר חזק, ולזכות ללמוד שעות רצופות בעיון רב, בכדי לזכות להגיע לחג מתן תורה ראויים לקבלת התורה. כפי שהאריכו הספרים בכל שנה מחדש אדם זוכה בחג השבועות לקבלה מחודשת של התורה.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.