למעלה מ- 60 מיליון קוב נוספים יחולקו לחקלאים

שר החקלאות, אורי אריאל, חתם על תיקון תקנות המים לחקלאות (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) והוראת שעה לשנת 2019 הקובע את הכללים לחלוקת הקצאות המים בכל שנה ובהתאם ליתרת כמות המים שתיוותר לאחר ההקצאות עבור כלל האזורים: במערכת הארצית; סובב כנרת ומעלה כנרת. התיקון יכנס לתוקף באופן מידי, ולאחר פרסומן הרשומות.

בהתאם לתיקון תקנה זאת, עוד בשנת 2019 יחולקו מעל 60 מיליון קוב נוספים עבור שימושים חקלאים בכלל האזורים. כך שבסה”כ יחולקו בשנת 2019 580 מיליון קוב בהשוואה לשנת 2018, שבמסגרתה חולקו 505 מיליון קוב.

כזכור, לאור רצף השנים השכונות, בשנת 2018 הוחל על החקלאות קיצוץ דרסטי בהקצאה לחקלאות מ 440 מלמ״ק בשנת 2017 במערכת הארצית, ל 258 מלמ״ק בשנת 2018. דבר המהווה בפגיעה בחקלאות ישראל עד כדי סכנת קיום ממשית. לשנת 2019 הקצאת הפתיחה הייתה זהה לשנת 2018 ולאור הגשמים שירדו בחורף, אושרה התוספת כאמור.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.