למרות הקורנה, המונים השתטחו על הציון הקדוש בברדיטשוב

מוסדות “תפארת ברדיטשוב וסביבותיה” בנשיאות הגרי”י ווירצבערגער שליט”א אב”ד בארדיטשוב, אירחו גם השנה בצל נגיף הקורונה המשתולל ברחבי תבל את המוני היהודים מכל העולם שהגיעו להשתטח על הציון הקדוש ביום ההילולא לבקש ולהיוושע בדבר ישועה ורחמים לישועת הכלל והפרט בזכות הסניגור הגדול סניגורם של ישראל מרן רביה”ק בעל הקדושת לוי ובפרט בעת הזאת שכל העולם מצוי בבילבול רב • בוועד המארגן של המוסדות מסכמים בסיפוק רב את המבצע לקליטת ההמונים שהגיעו לשפוך שיח על ציונו הק’ של סנגורן של ישראל.

מוסדות “תפארת בארדיטשוב וסביבותיה”, פועלים כבר קרוב לשלושה עשורים בעיר בארדיטשוב ובאוקראינה כולה, בהפצת יהדות וקירוב אחים, לשמו ולזכרו של בעל ה’קדושת לוי’ זי”ע. במשך כל השנה, כל יהודי המגיע לבארדיטשוב מוצא בבנין מוסדות “תפארת בארדיטשוב”, מקום אירוח חם, שתייה חמה, מיני תרגימא, מקווה טהרה והיכל התפילות. לשיא מגיע האירוח בימי ההילולא של הרה”ק מבארדיטשוב זי”ע, אז מגיעים אלפים לפקוד את הציון הקדוש ואת מתחמי האירוח, השנה למרות הקושי הכרוך עקב הנגיף הקורונה העמידו במוסדות לרשות האורחים גם עתה מערך לוגיסטי מיוחד ומורכב של ‘הכנסת אורחים’ באגף החדש שנחנך להילולא קדישא בשנה האחרונה לזכות הרה”ח לוי יצחק בן דבורה מינדל ויוצ”ח. האולם החדש ומטבח ההכנסת אורחים נבנתה ביוזמתו ובעידודו של הרב דוד בן בתיה דרלי שליט”א יו”ר ונשיא מוסדות תפארת טבריה בכדי לקלוט את הציבור הגדול בהרחבת הדעת.

ההכנות להילולא החלו כבר בעיצומם של עשרת ימי תשובה. במטבח המאובזר הכינו את סעודות ההילולא בהרחבה גדולה, אפו ובישלו בשפע עצום, בניצוחו של נו”נ לרביה”ק הרה”ח לוי יצחק פוגל שליט”א מוותיקי עסקני תפארת בארדיטשוב. בכדי לקבל את פני המתפללים הרבים בסבר פנים יפות ובמאכל ומשתה כיד המלך במשך כל ימי ההילולא ובימים שלאחריו עבור היהודים שהגיעו לאחמ”כ וכל הברכות והאמנים ביומא דהילולא קדישא הוקדשו לזכות רבי לוי יצחק בן שלמה זלמן רחמני דרברמדיקר שנלב”ע השנה ותרם את הס”ת הראשון בבארדיטשוב לפני כחצי יובל ועמד לימין המוסדות כל השנים. בוועד המארגן מציינים בהתפעלות את הסיעתא דשמיא שליוותה אותם בארגון המערך העצום, זאת למרות הקשיים.

ב”תפארת בארדיטשוב” אף הכינו מקום תפילה ראוי עבור הכהנים במתחם המוסדות, בשל בעיות הלכתיות הנעוצות בכביש ובחצר בית העלמין הישן.

המתפללים זכו להשתמש במקווה הטהרה מהמפוארים ביותר במזרח אירופה, שנבנה והוקם עם כל ההידורים ההלכתיים במתחם המוסדות סמוך ונראה לציון הקדוש. וכמו”כ זכו לטבול במקוה טהרה ללא תשלום במשך ימי ההילולא. הדבר איפשר לחסידים ואנשי מעשה לטבול ולהתקדש לפני שהם פונים להתפלל במקום הקדוש הציון המצוינת, ולאחר שיוצאים מבית העלמין.

רגשי קודש מיוחדים ליוו את המתפללים בתוככי הציון הקדוש. דמעות של תפילה התמזגו עם צלילי ניגוניו הקדושים של בעל ההילולא, והמוני יהודים פרקו את החבילין דמעיקין סמוך לציון הקדוש בתפילה לאדון כל הנשמות רבון כל המעשים, שיחוס וירחם על פליטת עמו ישראל. יחד אמר כל הציבור את פרקי התהלים ואמירת י”ג מידות של רחמים ולאחר מכן בשמחה של מצוה יצאו בריקוד של מצוה על ישועת ה’ שתהיה כהרף עין.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.