לנוכח המצב :העברת 693 מיליון ₪ למיגון וביטחון ישובים מפני טילים

העברת כ-693 מיליון ₪ מהאוצר לצרכי הוצאות חירום אזרחיות – התקציב שמרביתו בהרשאה להתחייב (כ-550 מיליון), נועד לממן התקשרויות ארוכות טווח במסגרת הביטחון וההתגוננות בישובים בישראל, עליהם אמון פיקוד העורף. עיקר התקציב נועד לממן את המטרות הבאות: אחזקת מרכיבי ביטחון, אחזקת מערכות הצופרים ומערכות ההתראה בחירום והקמת מנהלת אימוני רשויות לחרום בישראל. ההתקשרות הארוכה אמורה להביא להתייעלות בהסכמי הרכש. מימון התוכנית הרב שנתית למיגון הצפון, ובמסגרת זו משמש לשיקום מקלטים ציבוריים, למיגון מוסדות חינוך, בריאות ורווחה, להקמת מיגון במיזמי בנייה קיימים ולפיזור מגוניות במרחב. מימון פרויקטים בתחום המיגון באיו”ש: מיגון תשתיות לאומיות עבור חברת חשמל, שינוי מבנה הרכש בפרויקט למיגון רכבי תחבורה ציבורית בהתאם לתוכנית רב שנתית של פיקוד העורף.

עוד נועד התקציב, לממן את פרויקט הסלולר הלאומי של רשות החירום הלאומית, המשמש לתקשורת סדירה בין הכוחות המגיבים ראשונים בשעת חירום, וכן לרכש ציוד מיגון ייעודי לכוחות מיוחדים, במסגרת הכנת העורף להתמודדות עם איומים בלתי קונבנציונליים.

נוכח הודעת מספר ח”כים כי יתנגדו לאישור תקציבים נוספים, לא התקיימה הצבעה על העברת כ-15 מיליון ₪ עבור היערכות משרד הפנים לבחירות לכנסת – התקציב הינו בגדר הוצאה מותנית בהכנסה, כנגד החזרים אשר יועברו למשרד הפנים מצד מפלגות שקיבלו תקצוב יתר לבחירות המוניציפליות. התקציב נועד עבור הכנת פנקס הבוחרים, מסירת מידע לציבור אודות הפנקס וזכות ההצבעה, הפעלת מוקד מידע ארצי ומסירת מידע ממרשם האוכלוסין לקראת הבחירות, וכן עבור פרסום תשדירים לציבור, הכוללים הודעות לבוחר, מידע על מיקום קלפיות, והכנסת מסמכי זיהוי לקלפיות.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.