לעג לרש: הנחה של 25 אחוז בארנונה לעסקים

לטובת מתן ההנחה יועמד תקציב בסך כ- 2.8 מיליארד שקל

במסגרת תכנית הסיוע הכלכלית להתמודדות עם נגיף הקורונה, סיכמו שרי האוצר, הפנים וראש מרכז השלטון המקומי, בסיוע המשרד להגנת הסביבה, שיפעלו למתן הנחה בגובה של 25% בתשלום הארנונה לעסקים עד לסוף שנת 2020, המשקפת 3 חודשי פטור מתשלום.

הנחת הארנונה תינתן למגזר העסקי, בין היתר, למשרדים, שירותים ומסחר, לתעשייה, לבתי מלאכה, לבתי מלון, לחניונים ועוד. לטובת מתן ההנחה יועמד תקציב בסך כ- 2.8 מיליארד שקל לצורך שיפוי הרשויות המקומיות בגין אובדן הכנסה זה. שני שליש מהתקציב – 1.7 מיליארד שקל- יועבר לרשויות המקומיות כבר במהלך חודש אפריל.

החלטה זו היא פרי עבודה משותפת של צוות ייעודי שהורכב מגורמי מקצוע ושהוקם לצורך הנושא על ידי משרדי הממשלה ביחד עם השלטון המקומי. לצורך מימושו יש לגבש תקנות מתאימות שיופצו להערות הציבור ובסופו של יום ייחתמו על ידי שר הפנים.

פינוי פסולת הוא אחד הנושאים שמכבידים על קופות הרשויות המקומיות. משום כך, נרתם המשרד להגנת הסביבה לסייע בתקצוב הרשויות ובפעולתן החיונית בתחום הפסולת. התקצוב מותנה באישור של חקיקה בכנסת, שטיוטה שלה הופצה אתמול להערות הציבור.

בנוסף לעלייה בהיקפי הפסולת הביתית ביחס לשגרה, ברשויות מקומיות רבות חל גם גידול בהוצאות השוטפות בנושא – הן בעלויות ההובלה, הן בעלויות האיסוף והטיפול והן בעלויות מנהליות שונות. המגבלות שהוטלו על כלל ענפי המשק והירידה בפעילות המשקית, הובילו להתייקרות בעלות הטיפול בפסולת ביתית. לשם כך, יקצה המשרד להגנת הסביבה כ-150 מיליון שקל לכ-200 רשויות מקומיות הזכאיות לקבל מענקי איזון ושהכנסתן נפגעה.

הסיכום שהובילו שרי האוצר, הפנים, הגנת הסביבה יחד עם מרכז השלטון המקומי משקף את רצונה של הממשלה ושל ראשי הרשויות המקומיות לסייע לעסקים בהתמודדות עם הקשיים התקציביים אליהם נקלעו בתקופה האחרונה. מתוך תחושת שליחות ציבורית ובשל הרצון לסייע לממשלה בפתרון המשבר, התגייסו ראשי הרשויות החזקות והסכימו לשאת על עצמם כ-5% מתוך סך השיפוי לעסקים, בעוד שיתרת הסכום תועבר לרשויות המקומיות מתקציב המדינה.

סיכום זה מגיע בהמשך להנחיית שר הפנים דרעי שאפשרה להן לקבוע הסדרי תשלום אשר דוחים את תשלומי הארנונה ל-1/5. במסגרת הסיכום שהושג אתמול, הוחלט כי תישלח הנחיה מעודכנת לרשויות, לפיה יתאפשר להן לדחות לעסקים את תשלומי הארנונה למחצית השנייה של שנת 2020 ולאפשר להם הסדרי תשלום מקלים אשר יעלו בהדרגה מה – 1/7 ועד סוף השנה.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.