לקראת הסגר – הפחתה משמעותית בחיובים בטלפון הנייד

“מדובר בהפחתה משמעותית של מאות שקלים מההוצאה החודשית למשפחה”

במהלך הגל הראשון של התפרצות נגיף הקורונה, משרד התקשורת קבע הסדרים שמטרתם הייתה למנוע חיוב גבוה ולא סביר למנויים בחשבונות קווי הטלפון הנייח והנייד.

היום קיבל שר התקשורת החלטות שמטרתן למנוע חיובים גבוהים כתוצאה מהשינוי המשמעותי באורחות החיים בעקבות התמודדות עם השלכות התפשטות נגיף הקורונה, סגר, למידה מרחוק ועבודה מהבית, אשר גורמים לצריכה מוגברת של תקשורת ביחס לימי שיגרה

במהלך השימוע העלו חברות התקשורת סוגיות שנגעו להסדרים הקודמים שגובשו על מנת לספק מענה מיידי להשלכות הפתאומיות והלא צפויות של משבר הקורונה, אך יצרו השלכות שליליות על החברות בשל המשאבים שהן נאלצו להשקיע על מנת ליישמם, לדוגמא בזיכוי לקוחות רבים (כ-25 מיליון ₪ שהושבו למנויים).

השר החליט לקבוע הסדר, במסגרתו בעת חריגה, מנוי יקבל באופן אוטומטי תוספת בנק דקות לחבילה, בתעריף קבוע וידוע מראש. התשלום עבור כל דקה הכלולה בתוספת בנק הדקות לא יעלה על 2 אג’ לדקה (כולל מע”מ), וסך התשלום עבור כל תוספת לא יעלה על 29.90 ₪ (כולל מע”מ). החברות יוכלו להעניק תוספות גם בתעריפים נמוכים מאלו, לפי שיקול דעתן. מנוי שינצל את כל הדקות בתוספת, יקבל באופן אוטומטי תוספת חדשה בתנאים זהים, ללא הגבלת מספר התוספות הנוספות למנוי.

הסדר זה יהיה תקף לחודש ימים, החל עם תחילת הסגר הצפוי בחגים ויוארך ככל שהמשרד יראה לנכון.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.