לקראת ימי החנוכה: בשורה לשוחרי החסידות

הופיע הספר הקדוש "דברי חיים – חנוכה", בביאור צח ותוספות מ"מ עפ"י שיעורי הגרי"מ זילבר שליט"א

בשמחה עצומה התקבלה הבשורה המרנינה בכל היהדות החרדית בכלל, ובקרב שוחרי תורה והוגי החסידות בפרט, על הופעה מחודשת של הספר הקדוש "דברי חיים" לימי החנוכה, מאוצרות קודשו של אור העולם האי גאון קדוש וצדיק אשר האיר פני תבל ומלואה בכח קדושתו הנוראה, מרנא ורבנא רביה"ק מצאנז זי"ע, ואשר כבר אמרו צדיקי הדורות שאת הספר הקדוש "דברי חיים" צריכים ללמוד כמו שלומדים מספרי הראשונים!.

כידוע, רובו של הספר הקדוש "דברי חיים" על מועדים הוא בעיקר על ימי החנוכה, גודל מעלתם ושגב קדושתם, ורובו הגדול נכתב בתורת הסוד ועומק תורת הקבלה מדברי האר"י והרש"ש הקדוש בכוונות חנוכה, ורבות בשנים עמלו ושקדו הרבה גאונים וצדיקים לבאר ולברר כשמלה עומק כוונת קודשו בכדי שיוכל לזכות באור החיי"ם מהאי גאון וקדוש הדורות.

חסידים ואנשי מעשה בדורות האחרונים התכוננו בסילודים לקבלת האור הגנוז של ימי החנוכה הקדושים על ידי הלימוד בספר הקדוש דברי חיים, שדבריו הקדושים פולחים כליות ולב ומאירים עיני המשתוקקים לחזות בנועם ה' לרוממם בסילודין להכין את נפשות עובדי ה' למצוות הדלקת נר חנוכה, עד אשר הפליגו גדולי וצדיקי עולם באמרם: איככה אפשר לגשת להדליק נר חנוכה מבלי לטבול באור קדושתו של הדברי חיים לחנוכה?

ב"ה אחר יגיעה עצומה, זוכים במכון צאנז לבשר על הופעת ה"דברי חיים המבואר", עם ביאורים והערות נפלאות תוך ציון מראי מקומות מקיפים ונדירים ביותר מכל חלקי פרד"ס התורה, שנערך ע"י חבר תלמידי חכמים וצדיקים מופלגים, על פי שיעורי הגאון האדיר רבי יחיאל מיכל זילבר שליט"א ראש ישיבת זוועהיל אשר בטוב עינו העביר את כל הערותיו והארותיו המחכימות לעורכי הספר בכדי לשבצם כראוי בין בתרי הספר למען יעמדו ימים רבים לתועלת הלומדים די בכל אתר ואתר.

דברי חיים המבואר על חנוכה, מופיע כהמשך לחמשה כרכים שכבר הופיע בס"ד בהוד והדר על חמשה חומשי תורה בהוצאת מכון צאנז.

וכעת בהתקרב ימי החנוכה הקדושים, בוודאי יבואו רבים וטובים ליטול ברכה אל ביתם, להאיר את נפשם ולהתבשם באור פני מלך חיי"ם בתורת "דער הייליגער צאנזער רב" בלימוד ועיון בספה"ק דברי חיים, ואם בכל הדורות היה הלימוד בדברי חיים מסוגל להתעלות ולהתרומם, על אחת כמה וכמה לאחר שזכה דורנו בפירוש החדש והמאיר שפותח שער לכל מבקשי ה' וצמאי קירבתו, שיזכו מעתה לאור חדש בימי החנוכה.

בזכות זה יזכו לקבל כל ההשפעות הקדושות במידה טובה וגדושה, ויתקבלו כל התפילות לרחמים ולרצון באור פני מלך חיים.

בתי מדרשות והיכלי התורה יכולים לקבל הספר ע"י בקשה במייל: [email protected].

את הספר הקדוש ניתן להשיג בכל חניות הספרים המובחרות!

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *