לקראת שבת: בלי נדר – טורו של הרב יעקב גלויברמן

חכמינו זיכרונם לברכה אמרו: “בעוון נדרים – מתים הבנים”. רמז לכך: במילה “נדרים” – טורו של הרב יעקב גלויברמן

פרשת ‘מטות’ פותחת בדיני נדרים ושבועות: “איש כי ידור נדר לה’ לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה”. זאת אומרת, שאם אדם נודר נדר לעשות או לא לעשות דבר מסוים, חובה עליו לקיים את מוצא פיו. ובאם נדר אדם נדר ולא קיים נדרו, הרי שעבר בכך עבירה חמורה ביותר.

חכמינו זיכרונם לברכה אמרו: “בעוון נדרים – מתים הבנים”. רמז לכך: במילה “נדרים” שהיא בגימטריא זהה למילה “רוצח” (304). לא בכדי נפוץ מנהג נכון בישראל, שכאשר רוצים להבטיח דבר מסוים, או לעשות כל מעשה טוב שהוא, כמו לתת צדקה וכדומה, יש להוסיף את המילים “בלי נדר”.

אף שאין תנאי זה, צריך חלילה להחליש ולהוריד במשהו מהמעשה הטוב שהאדם מקבל על עצמו. אמר על כך אחד מגדולי הצדיקים:מי שנזהר לכבד כל דיבור שלו – זוכה לכך, שאף הקדוש ברוך הוא, מכבד כראוי את מוצא פיו ורחשי שפתיו, ובכך מתקיים בו: “ככל היוצא מפיו יעשה”. התורה מצווה את האדם, שקיום הנדר ייעשה באותו חשק ובאותה ההתלהבות בעת קבלת הנדר, ושלא יפוג הלהט למימוש הדבר בשעת קיום הנדר.

 

חד וחלק: כל הנודר – כאילו בנה במה (מזבח),והמקיימו – כאילו הקריב עליה קרבן.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.